Poslušnost ve zlomových životních momentech

Není jednoduché vybrat z nepřeberného množství duchovních i obecně lidských zkušeností, které pro Terezii mnohdy znamenaly přechod mezi jednotlivými etapami duchovního života, (11) několik málo, které by měly opravdu zásadní význam. Přesto jsme se pokusili zvolit dvě, jednu týkající se spíše jejího osobního vnitřního rozvoje a druhou spojenou se zásadní vnější změnou, které nyní chceme podrobněji sledovat a zároveň tuto volbu ospravedlnit.

Poslušnost v období počátků mystického života
Poslušnost v období počátku karmelitánské reformy

Zpět na úvod