Boží život v nás

Immakulata J. Adamska OCD

Bůh přítomný ve stvoření
Vnitřní hrad nám představuje Boží život v nás, naši účast na tajemství Krista a sjednocení s Nejsvětější Trojicí v Duchu Svatém. Právě niterné zkušenosti umožnily sv. Terezii specifikovat orientační body etap, jimiž lidská duše vstupuje do trinitárního tajemství, a charisma vyjadřování jí umožnilo je formulovat.
Víme, jak sv. Terezie prožívala drama „skrývání se“ Boha a pak radost z Jeho přítomnosti. V mystických stavech zakoušela zvlášť silně tajemství svého i cizího hříchu.
Bůh je Bohem dějin spásy, a její život byl prožíváním těchto dějin prohloubenou mystickou zkušeností, s transcendentním a imanentním vnímáním, převyšujícím obvyklé lidské chápání. Bůh, partner setkání v lásce, je zároveň milosrdný Vykupitel, jenž jí odpouští a dává se jí až k uzavření smlouvy lásky. Autobiografie sv. Terezie ukazuje duchovní drama dějin spásy její duše od obrácení až po duchovní manželství. Bůh „první miloval“, od Něho tedy vychází iniciativa k setkání, na níž ona odpovídá. Po té přichází etapa hledání, zkušenost Boží přítomnosti, přeměna člověka a sjednocení. Je to samozřejmě velmi zjednodušené schéma.
Bůh se jí zjevuje nejprve jako přítomný ve stvoření. „Jednou při modlitbě jsem dostala v jednu chvíli zjevení, jak jsou všechny věci vidět v Bohu a všechny jsou v Bohu zahrnuty.“ Další etapu zkušenosti Božího tajemství popisuje takto: „Prožívala jsem, jak je Pán přítomný ve všech tvorech a jak přebývá v duši. Ukázalo se mi to jako houba, která do sebe nasává vodu.“ A dále: „Všechny tři Osoby se mi zřetelně ukazují v duši a hovoří ke mně; udělují se také všemu stvoření a současně pobývají se mnou.“ Toto vidění jí poskytuje nový obraz stvoření.

Přítomnost Boha v lidské duši
Psychologie hlubin lidské duše
Trinitární zkušenost

Zpět