2. Teologická podstata vyváženosti Terezkinho duchovného postoja

Pokúsme sa teraz priblížiť si Terezkin vyvážený duchovný postoj prežívania večného života v prítomnom okamihu na základe analýzy dvoch básní svätice: Môj spev pre dnešok (TB 5) a Ako chcem milovať (TB 41). (21) Prvá vznikla na začiatku posledného obdobia Terezkinho vývoja (v júni 1894), zatiaľ čo druhá v závere roku 1896, takže máme pred sebou na jednej strane prvú intuíciu jednoty eschatológie a inkarnacionizmu, na druhej strane jej zrelú syntézu.

„Dnešok práve len“
„Vlož mi v srdce plameň spaľujúci“
Prítomný okamih v láske – jediná cesta k večnému životu

Zpět na úvod