II. Terezie z Lisieux žije a ukazuje obraz Ježíšova života

26. Oslavy sta let úmrtí naší sestry jsou podnětem, abychom se v zorném úhlu života, který nám předkládá Ježíš, a naší sociálně-kulturní a církevní roviny nově podívali na její život a její spisy. Rozjímání její duchovní zkušenosti vyžaduje také hlubokou obnovu našeho karmelitánského života. Malá svatá Terezie nám připomíná základní hodnoty evangelia a zve nás, abychom se na ně zaměřili. Četbou a meditací Božího slova odhaluje vše podstatné ve vztahu k Bohu, k bližním a k věcem; žije to zcela prostě, přirozeně a hluboce a zprostředkovává nám to svým životem a svými spisy.

Blízký Bůh, který nás miluje
Bůh utváří naše bratrství
Bůh, který od nás očekává hlásání radostné zvěsti

Zpět na úvod