Význam svaté Terezie z Lisieux

Tato malá světice, která se mnohým zdá tak sladká a sentimentální, měla opravdu velmi hlubokou spiritualitu naprosto v duchu evangelia. Její svědectví je pro dnešní svět a církev nanejvýš důležité, neboť spojuje hlubokou, vážnou, skutečnou lásku s cestou naprosté důvěry.
Je podivuhodné a fascinující, že osoba, která vnitřně tolik trpěla a která měla místo duchovních útěch vyprahlosti a žila čistou vírou, se vyjadřuje tak afektivně, citově zabarveně a sladce. Dokonce ani nikdo v klášteře si nevšimne jejích vnitřních vyprahlostí, neboť navenek působí úplně opačným dojmem: sladká světice, světice úsměvu atd. Svatá Terezka musí vynakládat velké úsilí, aby toho všeho dosáhla. Vše je u ní výrazem velmi hlubokého vnitřního života – života čisté, suché víry a čisté lásky bez jakékoliv opory citů a útěch.
Když Pius XI. označil svatou Terezku za největší světici moderní doby, nepřeháněl. Připojme dojem, který o ní měly mnohé sestry v kláštěře, vyjádřený otázkou jedné z nich: „Co bude moci matka převorka říci o Terezce, až zemře? Vždyť její život byl úplně normální a obyčejný. Co bude moci říct?“ Ovšem tato „obyčejná“ žena, tak prostá, hluboce evangelijní a „sanjuanistická“, je zřejmě největší světicí moderní doby. Když pronikneme do jejích spisů, jejího poselství a zkušenosti, jistě budeme souhlasit.

Záznam přednášky
na Karmelu sv. Josefa v Praze
dne 30. října 1996

Zpět na úvod