Zvláštní prvky, na které Edita Steinová klade důraz

Kardinál Wetter zdůraznil, že Edita Steinová hledala pravdu, a nalezla Boha. (18) Ve stejném duchu se vyjádřil i papež Jan Pavel II. v homilii během její kanonizace: svatá Terezie Benedikta se dala dobýt pravdou. Přitom objevila, že tato pravda má jméno Ježíš Kristus. (19) Od okamžiku obrácení a především od přijetí křtu, omyta Kristem a pozvednuta do stavu milosti, si uvědomuje, že byla Kristem nově stvořena a pro Něho znovuzrozena. (20) Volba Krista a spolu s ní volba evangelijních hodnot způsobily, že z ní spadly všechny překážky racionalistických předsudků, na kterých vyrostla a jimiž se doposud řídila; najednou se před ní otevíral svět víry. (21) Toto spojení s Kristovou láskou jí dalo skutečnou svobodu. Křtem vkročila vědomě do pravd víry. Mezi nimi dávala přednost těm nejzákladnějším: tajemství vtělení, eucharistie a vykoupení. Spolu s nimi se hluboce věnuje tajemství Nejsvětější Trojice, tajemství církve a podílu Panny Marie na těchto tajemstvích. Tyto tři poslední pravdy jsou sotva kdy zmiňovány, o ostatních budeme mluvit během tohoto týdne. Je dobré si na tomto místě uvědomit to, co nám připomíná Edita Steinová: že všechna křesťanská tajemství vytvářejí jediný nerozlučitelný celek. (22) Ona tento celek obsáhla.
A další důležitý moment: Edita navazuje přijetím křtu hluboký vztah s Ježíšem. Zvolila si Ho rozhodným způsobem a navždycky. Pouze vnější okolnosti jí zatím brání vstoupit na Karmel. Můžeme klidně prohlásit, že Edita postupem času stále silněji prožívá snoubeneckou lásku ke Kristu. Za krátkou dobu, především pak v období jejího řeholního života, dospěje i k vykupitelské lásce a odevzdá se Bohu v zástupné oběti za druhé. Snoubenecká láska se v jejím životě váže i na tajemství vtělení a vykoupení, eucharistie a evangelijní radikalismus. Jako Snoubenka Ježíše-Spasitele se s Ním sjednocuje ve vykupitelské lásce, aby tak vstoupila do zástupně se obětující lásky.

Tajemství vtělení
Tajemství Eucharistie
Evangelijní radikalita
Tajemství vykoupení
Láska zástupné oběti

Zpět na úvod