Rozlévající se láska

V životě matky Maravillas je cosi zvláštního, něco, co u mnišky karmelitky vzbuzuje údiv. Jmenovitě je to její starost o potřebné, která je realizována konkrétními skutky, jako je například pomoc cisterciačkám v Brihuega (Guadalajara) a koncepcionistkám z Candeleda (Avila), obnova kláštera bosých karmelitek v Alcale de Henares, velkodušná ekonomická pomoc Karmelům v Ruiloba, Malagon, Kottayam (Indie), Ecija, Ubeda, Carrion, Consuegra, Linares a Jaen; jsou to také svatostánky a liturgické oděvy pro kostely, např. v Malpartida, Miruefia, Carbajosa, Tejeda; dům s pečovatelskou službou pro starší ženy, školka Matky Maravillas pro děti v Torremolinos, škola sv. Terezie a 17 přestavěných obydlí v Perales del Rio (Madrid); poblíž La Aldehuely kostel se sály a rekreačním prostorem a pomoc při výstavbě 200 bytů; škola sv. Rodiny vedle kláštera Vtělení v Avile; Dům sv. Terezie pro nemocné řeholnice v Madridu; pozemek a ekonomické prostředky pro Institut Claune, kde vznikla klinika pro klauzurní mnišky… Všechna tato díla dovedla do konce, když se s důvěrou opírala o Boží Prozřetelnost, která ji nikdy nezklamala.
Kromě toho, v návaznosti na II. Vatikánský koncil, který doporučil jako prostředek pomoci mezi klauzurovanými kláštery vytvoření federace nebo asociace, získala matka Maravillas od Svatého stolce v r. 1972 povolení na vytvoření Asociace sv. Terezie. Ta vznikla z Karmelů, které matka Maravillas založila a z těch, které se chtěly k nim přidat.

Pokračovat
Zpět na úvod