Další zakládání v tereziánském stylu

11. září 1933 opustilo klášter v Cerro osm sester, aby založily mimořádně misionářský Karmel v Kottayam v Indii. O rok později zatoužil po takovém založení biskup a zároveň bosý karmelitán – misionář P. Bonaventura Arana. Z tohoto kláštera bylo později v Indii založeno pět dalších klášterů.
22. července 1936, krátce po vypuknutí občanské války ve Španělsku, byla matka Maravillas a její sestry vyhnány ze svého kláštera; brzy však našly úkryt v domě v Madridu. Zde bydlely více než čtrnáct měsíců a zakoušely mnohé těžkosti a nedostatek. Po odchodu z hlavního města Španělska se jim podařilo se dostat do opuštěné a staré karmelitánské poustevny v Las Batuecas (Salamanca), kterou prozřetelnostně získaly před začátkem občanské války. Na tomto rajském místě povstal v r. 1939 nový Karmel, ve kterém zůstala část sester. Matka Maravillas se s ostatními sestrami vrátila do Madridu, aby získaly zpět úplně zničený klášter v Cerro.

Pokračovat
Zpět na úvod