I. Trojice v životě a spisech Jana od Kříže

Nechceme-li se vystavit značnému nebezpečí mylné interpretace, obecně platí, že jakékoli duchovní spisy a v nich obsaženou nauku nelze oddělovat od života jejich autorů. Ovšem v případě svatého Jana od Kříže to platí zřejmě dvojnásob, neboť na jedné straně píše Mystický učitel ze své vlastní zkušenosti, na straně druhé ji velmi často předkládá výhradně obecnou formou a zůstává tak co do vyjevování svých autobiografických údajů nesmírně zdrženlivý. Jeho osobní zkušenost je velmi důležitá, ze samotné četby děl se ale beze zbytku odvodit nedá. Odtud plyne požadavek na společnou četbu spisů i životních osudů tohoto světce. (5)
Když tedy chceme sledovat možnosti uvedení do trojiční spirituality podle svatého Jana od Kříže, ono „podle“ se musí z výše uvedených důvodů vztahovat stejně tak na život jako na spisy tohoto světce.
Abychom si tedy mohli udělat co nejkompletnější obrázek o Trojici u Jana od Kříže, nejprve představím, co víme o tomto základním tajemství naší víry v jeho životě, pak doplním vzniklý obraz Janovy trojiční spirituality o přehled jeho nejvýznamnějších trinitárních textů, a nakonec přidám jednu důležitou metodologickou poznámku ohledně vzájemného vztahu jeho děl a života.

Trojiční spiritualita Mystického učitele
Trojiční texty v sanjuanistických spisech
Dynamika trojiční zkušenosti

Zpět na úvod