4. Touhy duše po slávě

„Tam, kde i ti nejskvělejší spisovatelé, jak se zdá, končí, náš ctihodný otec začíná“, dovoluje si o dílech Jana od Kříže prohlásit jeho současník, otec Jeroným od svatého Josefa. (26) Toto možná poněkud odvážné, nicméně do značné míry pravdivé tvrzení, jak věřím, velmi vhodně uvádí do poslední etapy duchovního rozvoje, jak se nachází v komentáři Duchovní píseň. Je-li totiž na jedné straně pravdou, že duchovní manželství je nejvyšším stavem, jehož lze v tomto životě dosáhnout, pak na straně druhé neváhá Mystický učitel dodat, že „láska se může časem a cvičením vytříbit (…) a mnohem víc se upevnit; asi tak, jako když oheň zapálil dřevo a už je přetvořil v sebe a je s ním sjednocen, přece jen, když se oheň rozněcuje a dá se mu k tomu čas, rozpálí se mnohem víc a rozplamení, až z něho létají jiskry a šlehají plameny“ (ŽPB předmluva,3).
Proto si také může Mystický učitel dovolit nejen načrtnout v závěru Duchovní písně (přesněji v komentářích ke strofám 36-40) novou perspektivu, která se před mystikem otvírá i ve stavu duchovního manželství, nýbrž napsat celé další dílo, který se na tomto horizontu pohybuje: Živý plamen lásky.
O jakou perspektivu jde a jakým způsobem souvisí s tématem mystické bolesti Boží lásky? Světec píše, že v tomto stadiu duši „zůstává jen jediná věc, po které může toužit, a to je, aby se dokonale radovala ve věčném životě“ (DPB 36,2), a proto prosí Milovaného o zjevné vidění Boha (srov. tamtéž). Mystik se tedy nalézá na prahu věčnosti a touží plně kontemplovat Snoubencovu krásu (strofa 36), jeho „tajemství a úradky Boží moudrosti a vlastnosti a atributy Boží“ (strofa 37; srov. DPB 37,7), ale především chce dosáhnout rovnosti lásky s Bohem (strofa 38), aby měl podíl na trojičním životě tím, že se tajemně účastní na vydechování Ducha svatého – Lásky mezi Otcem a Synem (strofa 39, zejména DPB 39,3-6; ale i ŽPB 4,16n.).
Zdálo by se, že tento horizont nám již k otázce, jak bolí Bůh, nemůže dodat vůbec nic. A přece i v tomto kontextu se Mystický učitel k danému tématu podstatným způsobem vyjadřuje.

Utrpení jako cesta k větší intimitě s Milovaným
Láskyplný plamen Ducha svatého
Netrpělivost a umírání z lásky

Zpět na úvod