Smysl a cíl našeho života

Jednou z činností při rozlišování našeho povolání je pohlédnout zpět na naše různorodé zkušenosti volání tak, abychom si mohli uvědomit trvalou přítomnost Boží v našich životech a tak zachytit vnitřní smysl výjimečného vztahu, který má k nám Bůh. Další činností je uvažovat o smyslu a cíli života křesťanů, nehledě na to, jaké povolání si vybereme. Vždy se to týká Kristových slov „Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“ ať už žijeme ve svobodném stavu, ve společenství zaangažovaných laiků, v manželství, v kněžství či zasvěceném životě. Sv. Ignác z Loyoly vyjádřil smysl a cíl našeho života těmito slovy: „Člověk je stvořen, aby chválil Boha, našeho Pána, vzdával mu úctu a sloužil mu a takto spasil svou duši, nebo jinými slovy: aby zakusil plnost svého bytí.“ (Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení: Východisko a základ)
Pokud chceme dojít k tomu, jak prožívat náš život, máme několik možností, jak postupovat při prohlubování svých zkušeností, ještě dříve než vykročíme na cestu odhalení naší cesty. Pro některé z nás je nejlepší cestou to, že se věnujeme zkoumání faktů. Pro jiné to zase může být snaha zintenzívnit vědomí toho, co se odehrává v našem vnitřním životě. Jindy zase půjde o to, zvážit všechny výhody a nevýhody, které volba životního stavu může přinést. Velký význam může pro někoho mít představa vlastních životních snů ve vztahu k tomu, co pro mě Bůh přichystal. Někomu tento proces zabere hodně času a bude potřebovat hodně jednotlivých úkonů. Pro jiné to může být velmi jednoduché a rychlé. Někteří k tomu budou potřebovat hodně diskusí a pomoc jiných lidí, pro jiné to bude zase spíše soukromá záležitost. Většinou však půjde o kombinaci několika vyjmenovaných možností.
Takto můžeme získat více osobních poznatků o cíli křesťanského života. Může být pro nás užitečné uvažovat o různých konkrétních cestách, které by mohly naplnit naše nejhlubší povolání v současném světě. Existuje volání k tomu, aby člověk pomáhal chudým a trpícím a byl s nimi, volání ke vzdělávání svému a jiných, abychom se mohli stát nástroji spravedlnosti, uzdravení a dobra ve spolupráci s jinými při tvoření světa více lidského a božského. Můžeme se ptát: „Které z těchto volání se mě dotklo nejhlouběji? Jaké mám zvolit prostředky pro to, abych naplnil toto volání? Jaký životní stav nejlépe zajistí, že skutečně odpovím na toto volání? Kde ve mně bude Kristus více přítomný? Která volání jsou Boží?“

Pokračovat
Zpět na úvod