Modlitba ve své rozmanitosti

Dominik Wider OCD

Existuje mnoho definic modlitby více či méně odpovídajících její podstatě. Toto velké množství definic vypovídá o bohatství modlitební zkušenosti, již je obtížné uzavřít do úzkého rámce definice. Všechny přibližují pojem modlitby a v jejich množství každý nalezne něco sobě velmi vlastního, co zároveň nelze uzavřít do žádného jednotlivého pojetí.

Chybné či neúplné definice modlitby
Co je modlitba
Osobní modlitba
Modlitba chápaná z psychologického hlediska
Modlitba nazývaná rozjímání
Modlitba usebranosti
Modlitba počáteční vlité kontemplace
Modlitba sjednocení – stav vlité kontemplace

Zpět