P. Piotr Rostworowski

P. Piotr Rostworowski P. Piotr Rostworowski se narodil 12. září 1910. Jako mladý vstoupil k benediktinům, roku 1968 přešel ke kamaldulům. Byl zpovědníkem kardinála Karola Wojtyly. Od r. 1994 byl rekluzem v kamaldulském klášteře ve Frascati. Zemřel 30. dubna 1999.

Modlitba, ztišení, duchovní život
Láska k bližnímu, svět
Obrácení, utrpení, smrt

Zpět