P. Albert Peyriguere

P. Albert Peyriguere P. Albert (1883 – 1959) je jedním z následovníků K. Foucaulda. V r. 1928 se usídlil v El Kbabu a žil tam mezi berberskými kmeny.
Tyto listy duchovního vedení jsou psané jedné řádové sestře-učitelce, která trpí rozporem mezi svou prací a touhou po kontepmlaci.

Překonání rozporu mezi akcí a kontemplací
Život Krista v nás
Boží vůle

Zpět