Cesta „vystoupení ze sebe“

Vystoupení ze sebe v případě naší blahoslavené byl proces celého jejího poměrně krátkého života, počínaje vědomým rozhodnutím vejít na tuto cestu, kterou zvolila prakticky ještě v dětství, přes důslednou práci vycházení ze sebe v různých situacích všedního života jak v rodném domě, tak i později na Karmelu, posléze doplněnou vycházením ze sebe, jež je charakteristické pro očišťování pasivní noci až po plnost spojení s Bohem.

Roviny „vystoupení ze sebe“
Východisko: zkušenost lásky
Činná angažovanost
„Vystoupení“ v pasivní noci

Zpět na úvod