Básně

Letnice
Velký pátek 1899
To kvůli mně přišel
Slavnost Nejsvětější Trojice
Karmelitka je duše připoutaná ke Kristu
Matko Slova
Pro přílišnou lásku

Zpět