1. Právní rámec

Proces zakládání, jehož jednotlivé etapy jsou v základu Stanov načrtnuté, obohatil tereziánské charisma řadou duchovních hodnot, kolem kterých se točí ideál života bosých karmelitek. Právním rámcem těchto hodnot je prvotní Řehole a tereziánské Stanovy a další upřesnění se nacházejí ve spisech matky zakladatelky, v jejích praktických radách, ve svědectví a ve vzpomínkách prvních bosých.

Když končí vyprávění o založení svatého Josefa, Terezie s hrdostí píše: „Zachováváme Řeholi naší Paní Karmelské, a to úplně, bez zmírnění, jak ji upravil fra Hugo, kardinál od svaté Sabiny, která byla schválena roku 1248, v pátém roce pontifikátu papeže Inocence IV.“ (Ž 36,26). A ihned představuje její právní doplnění: „A zachovávají se jiné další věci, jak lze vidět v samotné prvotní Řeholi, mnohým sestrám se i to zdá málo a tak zachovávají ještě jiné věci, které se nám zdály nezbytné k tomu, abychom ji zachovávali s větší dokonalostí“ (tamtéž, 27). Světice má bezpochyby na mysli své Stanovy, které v návaznosti na legislativu řádu a s charakteristickou novostí, kterou matka Karmelu vtiskla, budou brzy tvořit právní základ svatého Josefa. K jejich vytvoření měla dovolení obsažené v Breve o zakládání a tyto Stanovy měla světice zřejmě na mysli v prvních kapitolách Cesty dokonalosti (CE 5,1; CV 4,1.4).

Pokračovat
Zpět na úvod