2. Podstatné hodnoty

V bodech 7-11 Stanovy vědomě shrnují hodnoty nebo základy duchovních hodnot, které tvoří tereziánské charisma v jeho prvotní formulaci. Jde o první syntézu jednotlivých prvků charismatu, která se v následujících kapitolách rozvíjí a upřesňuje.

a) Hodnota karmelitánské tradice

„Uskutečněním svého díla zamýšlela věrně zajistit kontinuitu Karmelu“ (Stanovy, 7). Prostá formulace pomáhá porozumět tomu, že tereziánský Karmel se zakládá na podstatných hodnotách řádu, které Terezie přijala, obnovila a obohatila svou osobní zkušeností. Tyto hodnoty jsou:

b) Kontemplativní zaměření

10. bod Stanov představuje výslovně kontemplativní a teologální charakter karmelského povolání. Ačkoliv je modlitba základem Řehole a ačkoliv tento prvotní text charakterizuje zaměření na teologální ctnosti, Terezie od Ježíše dává modlitbě její plný smysl na základě své kontemplativní a mystické zkušenosti. Proto je třeba jako základ vidět následující hodnoty:

c) Následování Krista

Tereziánská odpověď na Boží vnuknutí se od počátku vyznačuje velkým zaměřením na evangelium: „následovat evangelijní rady s co největší dokonalostí“. Jedná se o silnou pobídku k následování Krista, které se v tereziánském charismatu realizuje v těchto bodech:

d) Smysl pro církev

Jak jsme si mohli při popisu procesu zakládání všimnout, smysl pro církev je jedním z nejsilnějších a nejpůvodnějších rysů charismatu, důvod existence a modlitby tereziánského Karmelu. Toto vnímání církve se konkrétně ukazuje v některých liniích života:

e) Nový styl komunitního života

8. bod Stanov představuje nový styl komunitního života těmito slovy: „Žádala srdečný sesterský vztah, aby sestry žily spolu radostně jako Boží rodina a zasazovala se o důstojnost osoby, o přátelství mezi sestrami a o společenství mezi různými kláštery.“ Tento bod načrtává jednu ze základních hodnot tereziánského charismatu. Může jej trochu rozvést:

Pokračovat
Zpět na úvod