Závěr

Podle sv. Terezie modlitba definuje a zahrnuje celý duchovní život. Ptát se na ni, znamená ptát se na to, co nás charakterizuje a co určuje naši totožnost ve společenství církve.

Otázky:

Pokud jde o osobní problémy v modlitbě ve světle tereziánské zkušenosti:
1. Jaké jste nejintenzivněji pocítili u sebe?

S ohledem na „Tereziin způsob vedení v modlitbě“, který nám podrobně nabízí v Cestě dokonalosti (kapitoly 26 – 29):
2. Jak a do jaké míry vám to pomohlo ve vaší osobní modlitbě?

Když víte, že modlitba „vztah přátelství s Bohem“, je něco živého, v neustálém rozvoji:
3. Jaký rys modlitby, v jejích různých etapách, považujete dnes za nejlépe osvětlující pro rozlišení vaší modlitby?

V rámci pedagogie modlitby, kterou nám svatá matka nabízí zvláště v Cestě dokonalosti:
4. Jakou důležitost dáváte tereziánskému pojetí, pokud jde o formaci k bratrskému vztahu ve svobodě a v pravdě?

5. Co považujete za nejoriginálnější rys tereziánské pedagogie? Proč?

Zpět na úvod