Chronologie života – stručná

sv. Terezie od Ježíše

(1515 – 1582)

28. března 1515 Ve středním Španělsku v Avile (Kastilii) se narodila Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada; její otec Don Alonso Sanchez de Cepeda pocházel ze šlechtické rodiny židovských konvertitů.
asi 1528 Terezii zemřela matka.
1531 – 1532 Poslána na výchovu a vzdělání do kláštera augustiniánek v Avile.
1532 – 1535 Pro nemoc musela na radu lékaře odejít k strýci na venkov; zde se seznámila se životem a dílem sv. Jeronýma a sv. Řehoře.
1535 Terezie vstoupila do karmelitánského kláštera Vtělení v Avile.
1536 Přijala hábit.
15. srpna 1537 Terezie vážně onemocněla, ztratila vědomí; za čtyři dny se probrala, zůstala ale tři roky ochrnutá a musela se léčit mimo klášter.
1554 Před sochou trpícího Ježíše v klášterní kapli zažila rozhodující vnitřní obrácení, které ji přivedlo k obnovení víry a života jedině pro Boha.
1559 Zažila vrcholnou mystickou zkušenost transverberace (probodnutí) srdce.
1560 Se souhlasem biskupa a papeže Řehoře XIII. se vrací k původnímu – přísnějšímu způsobu řeholního života podle nezmírněné řehole karmelitánského řádu.
červen 1562 Terezie dopsala svůj životopis (Knihu života).
24. srpna 1562 Zakládá první klášter bosých karmelitek sv. Josefa v Avile a se čtyřmi sestrami vstupuje do tohoto kláštora. Přijímá jméno Terezie od Ježíše (Teresa de Jesus).
1563 – 1565 Napsala spisy Cesta dokonalosti (Camino de perfección) a Rozjímání Nad Velepísní.
1567 V klášteře sv. Anny v Medine del Campo se Terezie poprvé setká s novoknězem Janem od sv. Matěje (později Jan od Kříže), kterého získává pro založení mužské větve nového karmelitánského řádu.
1567 – 1582 Za neobyčejných okolností Terezie založila v Španělsku dva mužské a šestnáct ženských klášterů.
1575 V Piacenze se konala generální kapitula karmelitánů, na které byla přijata přísná opatření proti reformovaným (bosým) karmelitánům: Terezii od Ježíše zakázali zakládat kláštery v jižním Španělsku a nařídili jí zůstat v klášteře, který si sama vybere. Terezie si zvolila klášter v Toledu, kde napsala své vrcholné dílo o vnitřní modlitbě – Vnitřní hrad.
1577 Terezie dokončila knihu Vnitřní hrad.
prosinec 1577 Nereformovaní karmelitáni uvěznili Jana od Kříže v klášteře v Toledu.
4. října 1582 Terezie umírá v průběhu cesty při vizitaci v Alba de Tormes.
25. listopadu 1585 Tělesné pozůstatky Terezie od Ježíše jsou přeneseny do kláštera sv. Josefa v Avile.
10. července 1589 Papež Sixtus V. rozhodl o definitivním místě uložení jejich ostatků – v klášteře v Alba de Tormes.
24. dubna 1614 Papež Pavel V. prohlásil Terezii za blahoslavenou.
1617 Terezie prohlášena patronkou Španělska.
12. března 1622 Papež Řehoř XV. prohlásil Terezii od Ježíše za svatou (spolu s Ignácem z Loyoly a Františkem Xaverským).
27. září 1970 Papež Pavel VI. dává sv. Terezii od Ježíše jako první ženě titul „učitelka Církve“ (spolu se sv. Kateřinou Sienskou).

Zpět