Čtvrté příbytky

sv. Terezie od Ježíše, Vnitřní hrad, 4H 1,1-3

1. Aby se mohlo začít mluvit o čtvrtých příbytcích, je velmi zapotřebí, co jsem řekla, to je, abych se odporoučela Duchu svatému a prosila ho, aby odtud dále mluvil skrze mne, aby bylo možné říci něco o těch [= příbytcích], které zbývají, (takovým) způsobem, abyste tomu rozuměly; neboť to začínají být věci nadpřirozené, a je velmi nesnadné dát jim porozumět, pokud to neučiní Jeho Velebnost, jako (tomu bylo) na jiném místě, kde se psalo o tom, co jsem do té doby pochopila, (tj.) víceméně před čtrnácti lety. Třebaže se mi zdá, že mám trochu světla ohledně těchto milostí, které Pán udílí některým duším, je odlišné umět to vyjádřit. Kéž to učiní Jeho Velebnosti, pokud z toho má být nějaký užitek, a pokud ne, ne.
2. Jelikož tyto příbytky již přiléhají víc k (místu), kde přebývá Král, jejich krása je velká a jsou v nich tak jemné věci k vidění a chápání, že rozum není schopen, aby o nich mohl něco načrtnout, takže by se o nich řeklo aspoň něco, co by (tomu) opravdu odpovídalo a nebylo to temné pro ty, kdo (s tím) nemají zkušenost; neboť ten, kdo ji má, tomu velmi dobře porozumí, zvláště, má-li jí hodně.
Bude se zdát, že se muselo žít v předcházejících (příbytcích) dlouhou dobu, aby se dospělo do těchto příbytků; a třebaže je obvyklé, že se v těch, o kterých jsme právě přestaly mluvit, (skutečně) má přebývat (déle), není to nutné pravidlo, jak jste již mnohokrát slyšely; neboť Pán (to) dává, kdy chce a jak chce a komu chce, jako svá dobra, takže nikomu nekřivdí.
3. Do těchto příbytků se málokdy dostávají jedovatí tvorové, a pokud se dostávají, nepůsobí škodu, spíše zanechávají (duši) se ziskem. A považuji za mnohem lepší, když (sem) vstoupí a vedou válku v tomto stavu (vnitřní) modlitby; neboť ďábel by mohl oklamat na rubech okoušení, jež dává Bůh, kdyby nebylo pokušení, a způsobil by mnohem víc škody, než když jsou, a duše by tolik nezískala, přinejmenším tím, že je pozbavována všech věcí, ze kterých může čerpat zásluhy, a zůstala by (jen) v obvyklém uchvácení. Neboť když jde o (uchvácení) v bytí [= stálé, trvalé], nepovažuji za jisté ani se mi nezdá možné, aby mohl Duch Páně přebývat v bytí v tomto vyhnanství.

překlad P. V. Kohut

Zpět