Svatá Terezie od Ježíše – život

Immakulata J. Adamska OCD

Ve světě

Terezie z Avily je ze všeobecně známých karmelitek nejvíce ženskou postavou. Terezie od Dítěte Ježíše, Alžběta od Trojice a konečně Terezie z Los Andes jsou – při zralé svatosti – plné dívčího půvabu, protože jen o málo překročily dvacet let. I Terezie Benedikta od Kříže (Edith Stein) žila o patnáct let méně než ona. Terezie do své smrti v 67 letech neztratila nic ze svého temperamentu, pouze ve své osobnosti dokonale integrovala ženské emoce s hlubokým duchovním životem. Stačí nahlédnout do Knihy o zakládáních a jejích dopisů, abychom v ní objevili ženu plnou harmonie a zcela svobodně vrostlou do konkrétního rámce dějin Španělska 16. století.
Terezie de Cepeda y Ahumada se narodila v Avile 28. března roku 1515. Větší vliv na ni měl otec Alonso Sánchez de Cepeda pocházející z Toleda z rodiny židovských konvertitů. Tereziina matka, jeho druhá manželka, byla kastilskou šlechtičnou z Valladolidu. Vdala se brzy a brzy také zemřela; přivedla na svět devět dětí. Připočteme-li tři sourozence z prvního Alonsova manželství, stala se matkou dvanácti dětí. Od ní Terezie přejala bystrý rozum a vášeň pro četbu rytířských románů, čehož bude později litovat jako ztráty času a dětské zbožnosti. Brzká smrt matky – Terezii bylo tehdy asi 14 let – a četba románů probudily v dospívající dívce potřebu lásky; za otcovými zády se začala lehkomyslně chovat ke svým četným bratrancům; jednoho z nich obdařovala zvláštním citem, na což Alonso zareagoval velmi přísně a dal dceru do internátu augustiniánek.
Ačkoli se Terezie ve své autobiografii upřímně obžalovává ze své povrchnosti a citové nezralosti, my víme, že v Boží ekonomii se vše – je-li napraveno – může stát stavebním kamenem duchovního růstu. Díky lásce k četbě (Terezie nebyla spokojená, dokud nezískala novou, zajímavou knihu), zrála v geniální spisovatelku, stojící na předním místě světové literatury. A její teologické znalosti jí umožnily stát se učitelkou církve, neboť pozdější slavnou Třetí abecedu Františka Osuny o cestách mystické zkušenosti – díky níž bezpečně prošla po cestách ještě dosud nevyzkoušených stezek mystiky – mistrovsky doplnila vlastními zkušenostmi a popsala ve svém díle Vnitřní hrad.

Na Karmelu Vtělení
Reformátorka Karmelu
Tereziina láska k jejím dcerám a synům v řádu

Zpět