Konkrétní podněty k uskutečnění

38. Číst každý rok, od 15. října 2009 do téhož data roku 2014, jak jednotlivě, tak v komunitě, jedno z děl svaté Matky Terezie od Ježíše, s pomocí průvodce vypracovaného komisí jmenovanou definitoriem. Tam, kde je to možné, bude komunitní četba doplněná slavením, týdny spirituality, interdisciplinárními kongresy o Tereziiných spisech, atd. V každém případě se budou v jednotlivých oblastech konat každoroční setkání, za účelem sdílení a zhodnocení výsledků projektu.

39. Řád četby děl sv. Terezie bude vypadat takto: Kniha života (2009-2010), Cesta dokonalosti (2010-2011), Kniha o zakládání (2011-2012), Vnitřní hrad (2012-2013), Duchovní relace, Básně a Dopisy (2013-2014).

40. Prostřednictvím naslouchání slovům svaté Terezie chceme dosáhnout, v jednotlivcích i komunitách, posílení vědomí naší křesťanské existence na biblickém a evangelijním základu a obohacení našeho života víry ve společenství církve. Jako současní Tereziini adresáti, musíme být schopni prohlásit, že plody kontaktu s jejími spisy napomáhají k zlepšení našeho života jakožto bosých karmelitánů, s podobnou účinností jakou svatý Řehoř připisoval Písmu, které roste se čtenářem, v proporcích jeho víry a lásky. Z tohoto důvodu bude hlavním kritériem pro naši četbu, více než systematický zájem, pozornost k tomu, co je v Tereziiných spisech zvláště významné pro náš život.

41. Definitorium vytvoří centrální komisi, jejímž hlavním úkolem bude jednak vypracování průvodců či pomůcek k četbě na každý rok, jednak podporování, koordinace a propagace iniciativ, přicházejících z různých oblastí.

42. Za účelem obohacení, rozšířit okruh čtenářů od jednotlivců a komunit na bosé karmelitky, sekulární řád, tereziánskou rodinu a laiky a podnítit tak v našich komunitách a v okruhu naší pastorace četbu děl svaté Terezie a společné sdílení.

43. Vytvořit webovou stránku, určenou k rozšíření spisů Matky Terezie, podporující co nejuniversálnější možnou četbu s pomocí nových technologií.

44. Rozšířit, na základě iniciativy generálního definitoria a ve spolupráci s konventem „La Santa“ – rodným domem svaté Terezie – s Konferencí provinciálů Iberského poloostrova a s CITeS, potenciál Avily, jakožto centra přijímání poutníků, zvláště mladých. Je třeba zde nabídnout pastorační program, který by mohl být rozšířen do dalších významných míst spojených se svatou Terezií, a který by zahrnoval poutě, formační dny, dny modlitby atd. V tomto smyslu se také Světový den mládeže, který se uskuteční v roce 2011 v Madridu, pojme jako možnost k rozšíření poznání postavy a díla svaté Terezie.

45. Doplnit tuto pastorační nabídku, prostřednictvím přispění dalších formačních center Řádu, jako je Teresianum, iniciativami kulturního a vědeckého řádu, prostřednictvím kurzů a kongresů, setkání a seminářů pro odborníky, překladatele a badatele, věnující se svaté Terezii, schopné vytvořit konkrétní programy, které by bylo možné realizovat v různých oblastech, centrech studia spirituální teologie, atd.

46. Alespoň jedenkrát v průběhu následujícího šestiletí slavit mimořádné definitorium, které, mezi ostatními projednávanými tématy, rovněž zhodnotí účinnost předloženého plánu četby.

47. Stanovit textus receptus spisů svaté Terezie a modus operandi k připojování nových příspěvků, zvláště pokud jde o dopisy a další fragmenty, které by byly odhaleny, za účelem sjednotit způsob citací originálního textu a překladů. Definitorium přijme co nejdříve tento závazek, poté co ho projedná s odborníky a vydavateli.

48. Podpořit, prostřednictvím definitoria, vydávání děl svaté Terezie v různých jazycích a ekonomicky dostupných formátech.

Závěr
Zpět