„Před započetím hry rozestavuji figurky na šachovnici…“

P. Reinhard Körner OCD

Sestry prosily Terezii, aby jim napsala knihu o modlitbě, rozjímání a kontemplativním životě. Terezie jejich prosbu splnila. Těmto tématům zasvětila už svou autobiografii (Kniha života), ale na radu jednoho ze svých přátel kněží a z obavy, že knihu nepochopí všudypřítomná inkvizice se jí musela na nějakou dobu vzdát. Text, který potom sestry dostaly, pojednával v patnácti obšírných kapitolách především o docela obyčejných mezilidských vztazích a opakovaně o pokoře, upřímnosti, pravdivosti ve vztahu k sobě, k bližním a k Bohu. Je to snad nesprávné téma?
Až v šestnácté kapitole Cesty dokonalosti můžeme číst následující slova: „Nemyslete si, že už jsem toho řekla hodně: jen jsem rozestavila figurky na šachovnici, jak se říká… Věřte mi, že ten, kdo chce hrát šachy, ale neumí pohybovat figurami, bude hrát uboze: pokud neumí hrát šachy, nikdy nedá jediný mat“ (16,1). V době svého mládí „poznala i tuto marnost“ (tamtéž) a pamatuje si, že šachy nevyhraje ten, kdo ztratí dámu, ani ten, kdo neumí dobře hrát.
Podobně i v duchovním životě – právě to nám chce Terezie říci – nevyhraje ten, kdo selhává v „nejnormálnějším“ lidském jednání a už vůbec ne ten, kdo ztratí nejsilnější figuru na šachovnici, dámu, čili pokoru.
Terezie se v celé své spisovatelské tvorbě vždy znovu vrací k jednomu základnímu principu, který ve svém pozdějším, hlavním díle Vnitřní hrad nazve „kráčet v pravdě“ (6 H 10,7). Poučená vlastní zkušeností v tom vidí především nevyhnutelný základ lidské a duchovní zralosti. Také ví, že její dílo obnovy Karmelu se může zdařit jen do takové míry, do jaké vzroste odvaha k pokoře u ní i u těch, kteří se k reformě připojili. V opačném případě zůstanou všechna slova o Bohu jalová a prázdná a „duchovní život“, i kdyby byl plný obětí, bude obyčejnou fraškou.
Právě upřímnost, která se přiznává jak k vlastní ubohosti tak i k bohatství, způsobuje, že Tereziiny spisy zůstávají dodnes skutečnou školou, jak být člověkem – křesťanem.

Z knihy Pět cest k dokonalé lásce
S laskavým svolením KNA

Zpět