Periodizace života sv. Terezie

Vnější události

 Vnitřní vývoj

1. Život v rodině (1515-1535) 1. Fáze – asketické úsilí
a. dětství (1515-1528) a. první rozkvět a první krize (1515-1532?)
b. dospívání (1529-1532?)
c. nemoc a počátky řeholního povolání (1533-1535) b. návrat k horlivosti a řehol. život (1532?-1543)
2. V klášteře Vtělení (1535‑1562)
a. prvotní horlivost (1535-1536)
b. nemoc (1536-1540)
c. návrat k řeholnímu životu (1540-1562) zlom: 1554 c. boj o znovunabytí horlivosti (1544-1554)
2. Fáze – mystický život
a. počátky mystického života (1554-1562)
3. Zakládání reformy (1562‑1582)
a. klášter sv. Josefa v Avile (1562-1567) b. extatické období (1562-1572)
b. počátky reformy (1567-1577) c. plnost mystického sjednocení (1572‑1582)
c. konflikt s představenými (1577-1582)

Zpět