Pamflet svaté Terezie

Humor v jednom dílku avilské světice

Pavel Vojtěch Kohut OCD

Jednu ze svých statí, napsanou ještě v době římského pobytu, věnoval pan profesor Karel Vrána smyslu pro humor. (1) Třebaže osobně neznám bezprostřední genezi tohoto textu, myslím, že se příliš neminu se skutečností – a že mi každý, kdo pana profesora zná, dá za pravdu – když si dovolím tvrdit, že toto téma zrcadlí jeden z důležitých aspektů jeho filozofického a křesťanského díla, ale především že jej hluboce charakterizuje jako osobu a že je vyjádřením jeho optimistického ducha a života, jak jej máme možnost poznávat i z našich osobních kontaktů s ním.
Věřím proto, že jak on sám, tak i čtenáři tohoto sborníku nebudou považovat za nijak nepatřičné, když se zde setkají s příspěvkem, který si dovoluje přiblížit jedno drobné humoristické dílko svaté Terezie od Ježíše (1515-1582), velké reformátorky Karmelu a jedné ze tří žen, které katolická církev vyhlásila učitelkami církve.

1. Křesťanský smysl pro humor a svatí
2. Pamflet svaté Terezie: okolnosti vzniku a hlavní aktéři
3. Text tereziánského Pamfletu
4. Tereziin humor v Pamfletu

Zpět