Modlitba sv. Terezie

Můj Bože, věčná a nekonečná Lásko, propůjč mi milost své dokonalé lásky, aby ve mně svým ohněm zničila všechna hnutí sebelásky!
Dej, abych milovala Tebe, jediný Poklade a veškeré mé Štěstí, nad všechny tvory a sebe samu v Tobě, pro Tebe a skrze Tebe. A svého bližního podobně, abych snášela jeho břemena, jako chci, aby druzí snášeli moje!
A všechno, co nejsi Ty, dej, abych milovala jen natolik, nakolik mi to může pomoci přijít k Tobě. Dej, abych se věčně radovala tak, jak se dnes raduji z toho, že Ty sám sebe miluješ, jsi láskyhodný a že Tě milují ustavičnou láskou andělé a Tvoji vyvolení ve věčné slávě a tváří v tvář a bez roušky na Tebe patří! Tvoji spravedliví Tě v tomto životě poznávají ve světle víry; uctívají Tě a touží po Tobě jako po svém jediném a nejvyšším dobru, vrcholu a středu veškeré své touhy a veškeré své lásky.
Dej, aby stejně jako oni Tě milovali všichni chladní, nedokonalí a hříšní. A dej, abych třeba jen jednoho z nich dokázala naklonit a přivést k takové lásce k Tobě. Chci se o to s pomocí Tvé milosti snažit a toužím po tom! Amen.

s laskavým svolením
krakovské provincie bosých karmelitánů
přeložila sr. Terezie Eisnerová

Zpět na úvod