Mystická teologie Terezie od Ježíše

Jerzy Gogola OCD

Mystická teologie je název dílka Pseudo-Dionysia, napsaného přibližně v 5. století, jež mělo v poměru ke své malé velikosti mnohem větší vliv na křesťanskou spiritualitu. „Mystická teologie“ je rovněž výraz, který nacházíme v dílech Jana od Kříže v jeho popisu vlité kontemplace.
„Tato temná noc je vliv Boha na duši, který ji očišťuje z nevědomosti a habituálních, přirozených a duchovních nedokonalostí. Tento vliv duchovní lidé nazývají vlitou kontemplací neboli mystickou teologií. V této kontemplaci Bůh učí duši skrytým způsobem a cvičí ji v dokonalé lásce, zatímco ona nekoná nic a nechápe, jakým způsobem je ona kontemplace vlévána.“
Pro Jana od Kříže to už není teologický traktátek, teoretické vědění, které si někdo může osvojit z knih, ale je to moudrost Boží lásky a pravdy, která se získává sjednocením s Bohem. Termín „mystická teologie“ se objevuje také v dílech Tereziiných, a to nejméně čtyřikrát a je podobně jako v případě Jana od Kříže synonymem vlité kontemplace. Jeden příklad:
„Když jsem si při modlitbě, […] zpřítomňovala Krista a představovala jsem si Ho, jak přebývá v mém nitru, a také nejednou během četby, stávalo se mi, že mě znenadání pronikl tak živý pocit Boží přítomnosti, že jsem ani v nejmenším nemohla pochybovat o tom, že On je ve mně nebo že já jsem celá pohroužená v Něm“ (Život 10,1).
V Tereziině době nebyla mystickým teologem osoba studující teologii, ale vyjadřující vlastní mystickou zkušenost. Terezie je přesvědčena, že není možné mít hluboké poznání Boha bez osobní zkušenosti. „Mnoho let to bylo se mnou tak, že ač jsem hodně četla duchovní knihy, nic jsem z nich nechápala. […] Ale když se to zlíbí Jeho Božskému majestátu, v jediné chvíli naučí všechno tak, že žasnu“ (Ž 12, 6). „To, co jsem z knih pochopila, bylo ničím, dokud mi Pán ve své Božské laskavosti nedal porozumění z vlastní zkušenosti“ (Ž 22, 3).

Tereziina mystická zkušenost
Teologická problematika tereziánské „mystické teologie“
Závěr

Zpět