Litanie ke sv. Terezii od Ježíše

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa,
Bože Duchu svatý,
Bože v Trojici jediný

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.

Svatá Terezie od Ježíše, oroduj za nás.
Přítelkyně Boží,
Milá dcero blahoslavené Panny z hory Karmel,
Slavná dědičko Eliášova prorockého ducha,

Panno a Matko,
Panno moudrá, s hořící lampou,
Panno, zářící v temnotě Kristovým světlem,
Panno, proniknutá ohněm až do hlubin nitra,
Panno vyvolená a zasnoubená hřebem kříže,
Panno, uzavřená v samotě zahrady lásky,
Panno, hlásající Krista celému světu,
Matko, znovu bolestně rodící starodávný řád,
Matko, vydávající se svým dětem,
Matko, sytící hladové,
Matko, osvěcující zbloudilé,
Matko reformovaného Karmelu,
Matko duchovních osob,

Učitelko vnitřní modlitby,
Učitelko cesty dokonalosti,
Dárkyně živé vody,
Vůdkyně k pramenům,
Palmo, podivuhodně kvetoucí,
Vinná ratolesti úrodná,
Rádkyně moudrých a pomocnice prostých,
Poutnice hlubinami božství,
Vykladatelko Božích tajemství,
Obhájkyně Kristova lidství,

Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, tys na sebe vzal hřích světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Bože, tys osvítil svatou Terezii, naši matku, působením svatého Ducha, aby ukazovala církvi cestu dokonalosti; prosíme tě, dej, ať je nám její nauka pokrmem na této cestě, abychom tak jako ona toužili po opravdové svatosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Zpět