II. Karmelitánská mniška v klášteře Vtělení: 1535-1562

V karmelitánském klášteře Vtělení, za zdmi města Avily, prožije 27 let (od svých 20 do 47 let). S krátkými přerušeními kvůli nemocem. Početná mnišská komunita: kolem 180 osob. Roky formace. „Druhá konverze“ Terezie a začátek mystického života. Projekt nového založení. Později se vrátí jako převorka komunity (tříletí 1571-1574).

1535  2.listopadu Terezie utíká z domova a vstupuje do kláštera Vtělení (Ž 4,1).
1536  31. října Smlouva o věnu Terezie pro obláčku. Ten samý den se Terezie zříká Rodrigova legitimního podílu ve prospěch své sestry Juany.
2. listopadu Terezie ve Vtělení přijímá hábit karmelitky.
1537 3. listopadu Profese Terezie.
Pravděpodobně rok smrti Rodriga de Cepeda v Río de la Plata.
1538  Podzim Terezie vážně onemocní. Prožije zimu v Hortigose a Castellanos de la Caňada. V Hortigose čte Třetí abecedu od Františka Osuny (Ž 4,7). Také čte Moralia od sv. Řehoře Velikého (komentář ke knize Job; Ž 5,8).
1539  Duben – srpen V Becedas, léčebná kůra u bylinkářky, „s převelikým utrpením při kůrách“ (Ž 4,6).
1539-1542 „Víc jak osm měsíců“ úplně ochrnutá. Stav se pomalu zlepšuje, „asi tři roky“ (Ž 6,2). V nemocničce ve Vtělení.
1540 Do Ameriky odcestují další bratři Terezie: Lorenzo, Jeroným a Pedro.
1542 Velká úcta k sv. Josefovi. Uzdravena díky němu (Ž 6,5-8).
1543 Prosinec „Několik dní“ stráví u svého nemocného otce (Ž 7,14).
 26. prosince Umírá Don Alonso, Terezie je přítomná (Ž 7,16).
1544 Terezie přijímá duchovní vedení P. V. Barrona OP, díky kterému se vrací k praxi modlitby a k častému přistupování k svátostem (Ž 7,17).
1544-1553 Terezie bojuje proti sobě samé, aby dokázala vést bezpodmínečný duchovní život. Nedokáže to (Ž kap. 7-8).
1546  18. ledna Bitva u Iňaquita (poblíž Quita – Ekvádor), ve které umírá Blasco Núňez Vela a jsou zraněni její bratři Lorenzo, Antonio a Hernando.
 20. ledna Antonio v Quito podléhá zraněním.
1551 V Avile se usazují jezuité. Kolej sv. Gila.
1554  Doba postní (?) Tereziina konverze před sochou velmi zraněného Krista (Ž 9,1).
Čte Vyznání sv. Augustina (Ž 9,7-8). Přijímá duchovní vedení jezuity P. Cetiny (Ž 23,14).Začíná série mystických milostí (Ž 10,1; 23,1 …).
1555 Pod duchovním vedením jezuity P. Juana de Prádanos (Ž 24,4).
1556 Cesty do Alby de Tormes a Villanuevy del Aceral.
1557 V Aldee del Palo s Doňou Guiomar.
Zima Avilou prochází sv. František Borgiáš a vyslechne Terezii (Ž 24,3). „Řekl mi, že je to duch Boží.“ První vytržení (Ž 24,5).
1558 Vedení P. Baltasara Alvareze SJ: „Zpovídal ji v této době šest roků“ ( R 4,3).
1558-1560 „Dva roky“ houževnatého odporu vůči extázím a mystickým slyšením.
1559  17. srpna Inkvizitor Valdés publikuje index zakázaných knih. „Já ti dám knihu živou“ (Ž 26,5). O něco později začínají mystická vidění Terezie.
1560 29. června První intelektuální vidění Pána (Ž 27,2).
Následuje vidění vzkříšeného Krista (Ž 28,3).
Nařizují jí, aby se viděním vysmívala („dělala rohy“) (Ž 29,5).
Milost probodení srdce (Ž 29,13).
Setkání s Petrem z Alcantary v Avile. Povzbuzuje ji (Ž 30, 3.5).
Úděsné vidění pekla (Ž 32,1).
 Září Večerní setkání přítelkyň a příbuzných v její cele. Rozhodnutí založit reformovaný klášter (Ž 32,10).
Podzim Konzultace s P. Petrem Ibáñezem (Ž 32,16), se kterým začíná velké přátelství.
Píše 1. Relaci pro Pedra Ibáñeze.
Píše první báseň: „Kráso, která převyšujete“ (Dop. 173,24).
1561 Nový rektor Koleje sv. Gila: Gaspar de Salazar SJ (Ž 33,7). Nový impuls k projektu zakládání.
12. srpna Sv. Klára jí přislíbí pomoc (Ž 33,13).
Sv. Josef jí slíbí ekonomickou pomoc (Ž 33,12).
15. srpna Zjevení Panny Marie a sv. Josefa (Ž 33,14).
 22. listopadu Alons Rodríguez odevzdává Terezii peníze jejího bratra Lorenza, z Quita.
1562  Leden-únor V Toledu v paláci Doni Luisy („Víc jak půl roku“: Ž 35,1). Píše 2. Relaci, zřejmě v Toledu a pro Pedra Ibáñeze. Rozhodující setkání s P. Garcíou de Toledo OP (Ž 34,6).
 7. února V Římě je vystaven apoštolský reskript pro založení sv. Josefa.
 Březen Setkání s Marií od Ježíše, zakladatelkou Karmelu v Alcalá (Ž 35,1).
 14. dubna Dopis sv. Petra z Alcantary Terezii o chudobě založení.
Červen Dokončuje v Toledu první redakci Knihy života (dnes ztracená), srov. epilog Knihy života.
Červenec Vrací se do Avily. Přichází breve o založení ze 7. února.
Červenec-srpen Sv. Petr z Alcantary píše biskupovi Donu Alvarovi ve prospěch založení (Ž 35,2).
 10. srpna Zvolení nové převorky ve Vtělení (Ž 35, 7-8).
Švagr Terezie, Juan de Ovalle, který přišel z Alby, získává a připravuje domy, které se mají stát novým klášterem. Onemocní a Terezie opouští Vtělení, aby o něj pečovala a dohlédla na práce. „Všechno se dělo velmi utajeně“ (Ž 36,3).
První udání Městské Radě kvůli pracím, které dokončuje Juan de Ovalle.

Pokračovat
Zpět na úvod