Chronologie života – podrobná

sv. Terezie od Ježíše

(1515 – 1582)

I. Terezie v otcovském domě: 1515-1535

Terezie prožije svých prvních dvacet let v rodině. Její rodina je početná: rodiče, dvanáct sourozenců a různí sloužící. Žije v městě Avile, s krátkými přerušeními v Gotarrenduře. Rodina se postupně rozpadá.

1480 V Toledu se narodí otec Terezie, Alonso Sánchez de Cepeda, syn Juana Sáncheze, „Toleďana“, a Inés de Cepeda.
1486 Don Alonso a rodina se stěhují do Avily.
1495 V Olmedu se narodí matka Terezie Beatriz de Ahumada, dcera Juana Dávila a Ahumady a Teresy de las Cuevas a Ahumada.
1504  14. listopadu Don Alonso podepisuje svatební smlouvu věnovanou jeho budoucí manželce Catalině del Peso.
1505 Sňatek dona Alonsa de Cepeda a Cataliny del Peso, se kterou bude mít dvě děti: Marii a Juana.
1507  8. září Catalina del Peso umírá.
1509  14. listopadu Sňatek dona Alonsa s Beatriz de Ahumada, se kterou bude mít devět (?) dětí.
1510 Narodí se Hernando de Ahumada, bratr Terezie.
1511 (?) Narodí se Rodrigo de Cepeda, bratr Terezie.
1515 28. března V Avile se narodí Terezie de Ahumada.
4. dubna Ve středu Svatého týdne je ve farním kostele sv. Jana v Avile pokřtěná.
Téhož dne je slavnostně otevřen nový karmelitánský klášter Vtělení.
1518 (?) Narodí se Lorenzo de Cepeda, bratr Terezie.
1519  6. srpna Začíná proces Tereziina otce a jeho bratří o šlechtickou hodnost.
1520 Narodí se Antonio de Ahumada, bratr Terezie.
16. listopadu Ve sporu o šlechtictví Cepedů první rozhodnutí v jejich prospěch.
1. prosince Odvolání proti předešlému rozhodnutí.
1521 Narodí se Pedro de Ahumada, bratr Terezie.
Porážka ve Villalar. Mezi poraženými jsou příbuzní Terezie.
1521-1522 Terezie „ve věku šesti nebo sedmi let“ (Ž 1, 1) čte s Rodrigem Flos Sanctorum.
1522 Narodí se Jeroným de Cepeda, bratr Terezie.
 26. srpna Na soudu ve Valladolidu „definitivní“ rozsudek o šlechtictví Cepedů, příznivý, ale omezující.
1523 Pravděpodobné datum útěku Terezie a Rodriga do země Maurů (Ž 1,4).
1525 V Olmedu umírá Doňa Teresa de las Cuevas, Tereziina babička (z matčiny strany).
1527 Narodí se Augustin de Ahumada, bratr Terezie.
1528 Narodí se Juana de Ahumada, poslední sestra Terezie.
 Prosinec (?) V Gotarrenduře umírá Doňa Beatriz, matka Terezie (datum její závěti: 24. listopadu 1528).
Terezie se utíká k Panně Marii (obraz Naší Paní od Milosrdné lásky v poustevně sv. Lazara): „Snažně jsem ji prosila, aby se stala mou matkou“ (Ž 1,7).
1528-1530 Tereziina krize dospívání, nebezpečná přátelství, četba rytířských románů. Terezie jeden napíše, ztratil se.
1531 Marie de Cepeda, starší sestra Terezie se provdá za Martina de Barrientos a stěhuje se do Castellanos de Caňada.
Terezie vstupuje jako chovanka k augustiniánkám do Sv. Marie Milostiplné (Santa María de Gracia, Avila) (Ž 2,6). Postupně dozrává její řeholní povolání (Ž 3,2).
1532 Asi na podzim – kvůli nemoci odchází ze Sv. Marie od Milostiplné (Ž 3,3).
1533 Jaro Rekonvalescence, nějaký čas stráví v Hortigose u svého strýce Dona Pedra (čte „dobré knihy“; Ž 3,4), a v Castellanos u své sestry Marie (Ž 3,3).
1533-1534 Četba Listů sv. Jeronýma (Ž 3,7), má vliv na její povolání. Terezie se rozhoduje vstoupit ke karmelitkám do Vtělení a oznámí to otci (Ž 3,7). Don Alonso se postaví neústupně proti.
1534 Její bratr Hernando de Ahumada odchází do Peru.
1535 Rodrigo de Cepeda, bratr Terezie, odchází do Ameriky. Předtím vystavuje závěť ve prospěch Terezie, které ponechává svůj zákonný podíl po matce.

Pokračovat
Zpět