Žiji v sobě bez života

(B 1)

Báseň vznikla na základě profánního popěvku (viz úvodní motiv), který byl přepracován a lo divino („na božský způsob“). Jednotlivé strofy zde glosují pavlovsky laděné úvahy světice. Skladba vznikla se vší pravděpodobností ve stejné době jako báseň sv. Jana od Kříže na tentýž motiv, nejspíše kolem roku 1572.

1. VIVO SIN VIVIR EN MÍ 1. ŽIJI V SOBĚ BEZ ŽIVOTA
Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
Žiji v sobě bez života,
a tak vznešený život očekávám,
až umírám, protože neumírám.
Vivo ya fuera de mí,
después que muero de amor;
porque vivo en el Señor,
que me quiso para sí:
cuando el corazón le di
puso en él este letrero,
que muero porque no muero.
Žiji už mimo sebe,
poté, co umírám z lásky;
neboť žiji v Pánu,
který si mě vyvolil:
když jsem mu dala své srdce
umístil na něj tento nápis,
že umírám, protože neumírám.
Esta divina prisión,
de amor en que yo vivo,
ha hecho a Dios mi cautivo,
y libre mi corazón;
y causa en mí tal pasión
ver a Dios mi prisionero,
que muero porque no muero.
Toto božské vězení
lásky, v němž žiji,
učinilo z Boha mého zajatce,
a svobodným mé srdce;
a působí ve mně takové utrpení
vidět Boha jako svého vězně,
že umírám, protože neumírám.
¡Ay, qué larga es esta vida!
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero,
que muero porque no muero.
Ach, jak dlouhý je tento život!
Jak tvrdá jsou tato vyhnanství,
tento žalář, tato pouta,
do nichž je má duše uvržena!
Jenom čekat na vysvobození
mi působí tak prudkou bolest,
až umírám, protože neumírám.
¡Ay, qué vida tan amarga
do no se goza el Señor!
Porque si es dulce el amor,
no lo es la esperenza larga:
quíteme Dios esta carga,
más pesada que el acero,
que muero porque no muero.
Ach, jak velmi hořký je život,
kde nelze zakoušet Pána!
Vždyť je-li láska sladká,
dlouhé čekání takové není:
ať mě Bůh zbaví tohoto břemene,
tíživějšího než je ocel,
až umírám, protože neumírám.
Sólo con la confianza
vivo de que he de morir,
porque muriendo el vivir
me asegura mi esperanza;
muerte do el vivir se alcanza,
no te tardes, que te espero,
que muero porque no muero.
Jen s důvěrou
žiji, že mám umřít,
když totiž život umírá,
má naděje mě ujišťuje;
smrti, v níž lze dosáhnout života,
neopozdi se, vždyť tě očekávám,
až umírám, protože neumírám.
Mira que el amor es fuerte;
vida, no me seas molesta,
mira que sólo me resta,
para ganarte perderte.
Venga ya la dulce muerte,
el morir venga ligero
que muero porque no muero.
Hleď, jak je láska silná!
živote, nebuď mi na obtíž,
pohleď, že už mi zbývá,
k tomu, abych tě získal, jen tě ztratit.
Přijď již sladká smrti,
kéž přijde lehké umírání
až umírám, protože neumírám.
Aquella vida de arriba,
que es la vida verdadera,
hasta que esta vida muera,
no se goza estando viva:
muerte, no me seas esquiva;
viva muriendo primero,
que muero porque no muero.
Onen život shůry,
což je pravý život,
dokud tento život neumře,
nelze se z něj radovat, dokud žijeme,
smrti, nevyhýbej se mi;
kéž žije poté, co zemře,
až umírám, protože neumírám.
Vida, ¿qué puedo yo darle
a mí Dios que vive en mí,
si no es el perderte a ti,
para merecer ganarle?
Quiero muriendo alcanzarle,
pues tanto a mi Amado quiero,
que muero porque no muero.
Živote, co mohu dát
svému Bohu, jenž žije ve mně,
než to, že se ztratíš sobě samému,
aby sis zasloužil mě získat?
Chci Tě dosáhnout v umírání,
vždyť mám tolik ráda svého Milovaného,
až umírám, protože neumírám.

Překlad P. V. Kohut

Zpět