Na ona slova Milovaný můj je pro mne

(B 3)

Báseň je inspirována veršem z biblické Písně písní: „Můj milovaný je pro mne, a já jsem svého Milovaného“ (Pís 6,2). Není známo, kdy a při jaké příležitosti báseň vznikla, podobně však jako v Myšlenkách o lásce Boží (srov. 4,8), i zde daný text interpretuje christologicky.

3. SOBRE AQUELLAS PALABLAS
DILECTUS MEUS MIHI
3. NA ONA SLOVA
MILOVANÝ MŮJ JE PRO MNE
Ya toda me entregué y di,
y de tal suerte he trocado,
que es mi Amado para mí,
y yo soy para mi Amado.
Celá jsem se již odevzdala a dala,
a do té míry jsem se proměnila,
že je můj Milovaný pro mne,
a já jsem pro svého Milovaného.
Cuando el dulce Cazador
me tiró y dejó rendida,
en los brazos del amor
mi alma quedó caída,
y cobrando nueva vida
de tal manera he trocado,
que es mi Amado para mí,
y yo soy para mi Amado.
Když mě sladký Lovec
zasáhl a já byla zajata,
do paží lásky
má duše upadla,
a nabyla nový život
a do té míry se proměnila,
že je můj Milovaný pro mne,
a já jsem pro svého Milovaného.
Hirióme con una flecha
enharbolada de amor,
y mi alma quedó hecha
una con su Criador;
ya yo no quiero otro amor,
pues a mi Dios me he entregado,
y mí Amado es para mí,
y yo soy para mí Amado.
Zranil mě šípem
napuštěným láskou,
a má duše byla sjednocena
se svým Stvořitelem;
již nechci jinou lásku,
vždyť jsem se oddala svému Bohu,
a můj Milovaný je pro mne,
a já jsem pro svého Milovaného.

Překlad P. V. Kohut

Zpět