Jsem Vaše, pro Vás jsem se narodila

(B 2)

Rovněž tato báseň je inspirována svatým Pavlem, konkrétně jeho postojem při obrácení, vyjádřeným ve Sk 22,10: „Pane, co chceš, abych udělal?“ Již v Knize života svatá Terezie opakovaně vyjádřila, že patří Bohu a je odhodlána mu sloužit (srov. např. Ž 21,5).

2. VUESTRA SOY, PARA VOS NACÍ 2. JSEM VAŠE, PRO VÁS JSEM SE NARODILA
Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?
Jsem Vaše, pro Vás jsem se narodila,
co přikazujete, abych udělala?
Soberana Majestad,
eterna sabiduría,
bondad buena al alma mía;
Dios alteza, un ser, bondad,
la gran vileza mirad
que hoy os canta amor así:
¿qué mandáis hacer de mí?
Svrchovaný Majestáte,
věčná moudrosti,
dobroto hojná pro mou duši;
Bože Výsosti, Bytí, Dobroto,
hleďte, jak velká ubohost
Vám dnes takto zpěvem vyznává lásku:
co přikazujete, abych udělala?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que llamastes,
vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Jsem Vaše, poněvadž jste mě stvořil,
Vaše, poněvadž jste mě vykoupil,
Vaše, poněvadž jste mě snesl,
Vaše, poněvadž jste mě povolal,
Vaše, protože jste mě vyčkal,
Vaše, poněvadž jsem se nezatratila:
co přikazujete, abych udělala?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce Amor,
amor dulce, veisme aquí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Nuže, co přikazujete, dobrý Pane,
aby dělal tak ubohý služebník?
Jaký úkol jste svěřil
tomuto otroku, hříšníkovi?
Hle, jsem zde, má sladká Lásko,
Lásko sladká, hle, jsem zde:
co přikazujete, abych udělala?
Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma,
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición;
dulce Esposo y redención,
pues por vuestra me ofrecí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Hle, zde je mé srdce,
kladu je do Vaší dlaně,
mé tělo, můj život a duše,
mé nitro a náklonnost;
sladký Snoubenče a Vykoupení,
jelikož jsem se Vám nabídla jako Vaše:
co přikazujete, abych udělala?
Dadme muerte, dadme vida:
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad,
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Darujte mi smrt, darujte mi život:
dejte mi zdraví nebo nemoc,
čest nebo ponížení mi dejte,
darujte mi válku nebo hojný pokoj,
slabost nebo bezvadnou sílu,
všemu tomu přitakávám:
co přikazujete, abych udělala?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo,
pues del todo me rendí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Darujte mi bohatství nebo chudobu,
dejte mi útěchu či neútěchu,
darujte mi radost nebo smutek,
darujte mi peklo nebo mi darujte nebe,
sladký život, slunce bez závoje,
vždyť jsem se zcela vydala:
co přikazujete, abych udělala?
Si queréis, dadme oración,
si no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Chcete-li, darujte mi modlitbu,
pokud ne, darujte mi vyprahlost,
hojnost a zbožnost,
a pokud ne, neplodnost.
Svrchovaný Majestáte,
pokoj nacházím pouze zde:
co přikazujete, abych udělala?
Dadme, pues, sabiduría,
o por amor, ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía;
dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí o allí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Nuže, darujte mi moudrost,
nebo z lásky i nevědomost;
darujte mi léta hojnosti
nebo hladu a nedostatku;
darujte mi temnotu nebo jasný den,
obraťte mě sem nebo tam:
co přikazujete, abych udělala?
Si queréis que esté holgando,
quiero por amor holgar.
Si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando.
Decid, ¿dónde, cómo y cuándo?
Decid, dulce Amor, decid:
¿qué mandáis hacer de mí?
Chcete-li, abych se těšila,
z lásky se chci těšit.
Přikazujete-li mi se namáhat,
chci zemřít v námahách.
Řekněte: kde, jak a kdy?
Řekněte, sladká Lásko, řekněte:
co přikazujete, abych udělala?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña fructuosa
o estéril, si cumple así:
¿qué mandáis hacer de mí?
Darujte mi Kalvárii nebo Tábor,
poušť anebo úrodnou zemi;
ať jsem Job v bolesti
nebo Jan, který spočívá na hrudi;
ať jsem plodná vinice
nebo neplodná, má-li to tak být:
co přikazujete, abych udělala?
Sea José puesto en cadenas,
o de Egipto adelantado,
o David sufriendo penas,
o ya David encumbrado;
sea Jonás anegado,
o libertado de allí:
¿qué mandáis hacer de mí?
Ať jsem Josef, uvězněný v poutech,
nebo z Egypta vzdálen,
nebo David strádající trápeními
nebo David vyvýšený;
ať jsem Jonáš potopený,
nebo odtamtud vysvobozený:
co přikazujete, abych udělala?
Esté calando o hablando,
haga fruto o no le haga,
muéstreme la ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo vos en mí vivid;
¿qué mandáis hacer de mí?
Kéž mlčím nebo mluvím,
přináším plody nebo nepřináším,
ať mi Zákon uloží ránu,
nebo se raduje z jemnosti evangelia;
ať se trápím nebo těším,
jen vy žijte ve mně;
co přikazujete, abych udělala?
Vuestra soy, para Vos nací,
¿qué mandáis hacer de mí?
Jsem Vaše, pro Vás jsem se narodila,
co přikazujete, abych udělala?

Překlad P. V. Kohut

Zpět