Duše, máš se hledat ve Mně

(B 8)

Báseň komentuje větu „Hledej sebe ve mně“, kterou zaslechla Terezie při modlitbě a která se stala popudem ke vzniku dílka Pamflet během vánočních svátků roku 1576.

8. ALMA, BUSCARTE HAS EN MÍ 8. DUŠE, MÁŠ SE HLEDAT VE MNĚ
Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti.
Duše, máš se hledat ve Mně,
a Mne máš hledat v sobě.
De tal suerte pudo amor,
alma, en mí te retratar,
que ningúno sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.
Do té míry tě dokázala láska,
duše, do mne zobrazit,
že by žádný sebelepší malíř
nedokázal s takovou dovedností
takový obraz vtisknout.
Fuiste por amor criada
hermosa, bella, y así
en mis entrañas pintada,
si te perdieres, mi amada,
Alma, buscarte has en Mí.
Bylas stvořena z lásky,
krásná, půvabná, a tak
do mého nitra namalována,
že kdyby ses snad ztratila, má milovaná,
Duše, máš se hledat ve Mně.
Que yo sé que te hallarás
en mi pecho retratada,
y tan al vivo sacada,
que si te ves te holgarás,
viéndote tan bien pintada.
Vždyť já vím, že nalezneš
svůj portrét na mé hrudi,
a tak zdařile povedený,
že spatříš-li jej, zaraduješ se,
že se vidíš tak dobře namalovaná.
Y si acaso no supieres
dónde me hallarás a Mí,
sino, si hallarme quisieres,
a Mí buscarme has en ti.
A kdybys snad nevěděla,
kde nalezneš Mne,
a chtěla bys mě přitom najít,
Mne máš hledat v sobě.
Porque tú eres mi aposento,
eres mi casa y morada,
y así llamo en cualquier tiempo,
si hallo en tu pensamiento
estar la puerta cerrada.
Protože ty jsi mé sídlo,
jsi můj dům a příbytek,
a tak volám kdykoli,
nacházím-li v tvé mysli
dveře zavřené.
Fuera de ti no hay buscarme,
porque para hallarme a Mí,
bastará sólo llamarme,
que a ti iré sin tardarme
y a Mí buscarme has en ti.
Mimo sebe mě nehledej,
neboť k tomu, abys Mě našla,
Mě stačí zavolat,
vždyť k Tobě přijdu, aniž bych se opozdil,
Mne máš hledat v sobě.

Překlad P. V. Kohut

Zpět