Konstruktivní myšlení

To, jak Terezie dokázala ovládat své myšlenky, je přímo výjimečně příkladné. Ve svých spisech se představuje jako ta, která se naučila využívat schopnosti reflexe.
V naší době už víme, že myšlení – tedy to konstruktivní – je uměním, kterému se musíme všichni učit. Odborník na pozitivní myšlení prohlašuje, že „náš mozek byl utvořen tak, aby byl mírně nekreativní. Kdyby tomu bylo jinak, byl by dokonale k ničemu“. (8)
Znamená to, že naše myšlení je ve službě konkrétního života. Jeho činnost má životní a praktický ráz. Chceme-li se proto naučit myslet tak jako Terezie, potřebujeme v sobě rozvíjet určité činnosti, tak jak to v dalším textu vylíčíme na Tereziině životním příkladu.

Zvolit si ústřední bod naší pozornosti (zájmu)
Měnit centrum pozornosti
Měnit představy o skutečnosti
Volit konstruktivní dialog
Myslet tvůrčím způsobem

Zpět na úvod