Emocionální svoboda

Tereziin příklad je výjimečný a slouží nám za vzor nejen ve vztahu k myšlení, ale také účinného uplatňování emocionální svobody.
V důsledku objevu „vnitřní svobody“ Viktora Emanuela Frankla chápeme v dnešní době emocionální svobodu jako schopnost účinně volit emoce či city, jimiž bychom chtěli reagovat na nějakou situaci nebo osobu.
Terezie už od okamžiku Vánoční milosti drží své emoce pevně v rukou vlastní svobody, a to je také plodem jejího génia, realismu a dělnosti.
Zdá se mi, že její příklad je skutečnou lekcí emocionální svobody, které se můžeme naučit my všichni.

Volba emocionálního cíle
Volba emocionálních vztahů
Změna pocitů
Změna vnitřního dialogu
Přeznačení

Zpět na úvod