Dokonalé jednání

Poté, co jsme věnovali pozornost Tereziině schopnosti využívat svého myšlení a svobodně se rozhodovat ve vztahu k vlastním emocím, neměli bychom se pozastavovat nad tím, že její jednání je bezúhonné. V tomto okamžiku nemám na mysli morální hodnotu jejího chování a jednání (doslova tedy dobrotu), ale především jeho účinnost. Terezie vždycky dokáže dosáhnout toho, co pokládá za svůj cíl, samozřejmě s pomocí milosti.

Stanovit si to, co by se mělo dělat
Jednat podle zvoleného plánu
Účinnost v dosahování cílů

Zpět na úvod