Psychologická hlediska rozvoje Terezie od Dítěte Ježíše

Luis Jorge Gonzalez OCD

Terezie z Lisieux se narodila 2. ledna 1873 a z pohledu psychologa by mohla posloužit za vzor zdravého lidského rozvoje. Svým životem ukazuje, že osobní růst vyžaduje sílu milosti a zároveň také optimální využití všech darů, které Bůh vložil do lidské přirozenosti.
Budu se snažit přiblížit se k nové učitelce církve a pochopit, jak dokázala překonávat svá značná psychologická omezení. Z toho, co je mi známo, se jiné studie věnovaly úvahám o možných poruchách nebo nedostatečné životní vyrovnanosti, které mohly patřit k Tereziinu údělu, (1) ale práce na téma Tereziina psychologického rozvoje jsou doposud vzácné.
Budu se tedy zevrubněji věnovat některým hlediskům Tereziiny osobnosti z pozitivního hlediska. Předpokládám, že jde o zásadní stránky, díky nimž dokázala přijmout milost a naplnit vlastní rozvoj. Patří sem:

Sebeúcta
Tělesné zdraví
Konstruktivní myšlení
Emocionální svoboda
Dokonalé jednání
Shrnutí

Zpět