Můj duch je ve velké vyprahlosti

Modlitba jako utrpení u svaté Terezie z Lisieux

Vojtěch Kohut OCD

„Utrpení mi otevřelo svou náruč a já jsem se do ní vrhla s láskou. Při dotazování, které předcházelo mé profesi, jsem prohlásila u nohou Ježíše-Hostie, co jsem přišla dělat na Karmel: „Přišla jsem, abych spasila duše a především, abych se modlila za kněze.“ Když chce někdo dosáhnout určitého cíle, potřebuje k tomu použít odpovídající prostředky. Ježíš mi dal pochopit, že mi chce darovat duše skrze kříž, a má touha po utrpení rostla úměrně tomu, jak se zvětšovalo utrpení. (…) Ach, jaké překvapení to pro nás bude na konci světa, až se budou číst dějiny duší!… Kolik osob užasne, až uvidí cestu, kterou byla vedena ta moje!…“. Navzdory vžité představě a zobrazování svaté Terezie od Dítěte Ježíše jako „sladké“ světice s křížem a růžemi (kde kříž je spíše dekorací než symbolem snášeného utrpení!) tato nejmladší učitelka církve za svého života nesmírně trpěla. Strádala jednak duševně a fyzicky: v dětství ztrátou matky a následným odloučením od starších sester Pavlíny a Marie, které ji načas uvrhne do úzkostí „zvláštní choroby“; pokořujícím psychickým onemocněním otce na začátku jejího řeholního života; v posledních dvou letech pak tuberkulózou, která jí přivodí smrt. Strádala rovněž duchovně, a to nejen od Velikonoc roku 1896, kdy vstupuje do strašlivé zkoušky noci víry, v níž je ustavičně trýzněna hlubokým a trvalým pokušením ateismu a to až do konce svého života. Trpěla totiž také – a to zvlášť bolestně – vyprahlostí v modlitbě…
A třebaže nám, jak je to naznačeno i v úvodním citátu, její utrpení zůstane do jisté míry zahaleno až do konce časů, přece jen něco málo z něj můžeme odhalit díky jejím spisům už dnes. Nabízí se nám tak nejen možnost objevit tuto světici novým, nečekaným způsobem (kolik lidí například ví, že ke svému řeholnímu jménu přidala posléze „svatou Tvář“ připomínající Kristovo utrpení?), ale především u ní najít i odpověď na naše vlastní těžkosti v modlitbě, neboť ty, jak uvidíme, jí vůbec nebyly cizí a ona na ně našla jeden z „životních receptů“.

Tereziino drama
Tereziin duchovní růst
Smysl vyprahlosti
Prostředky víry, naděje a lásky
Jak se modlit ve vyprahlosti?

Zpět