Závěr

Můžeme nyní stručně shrnout Tereziin objev, který vyjadřuje zároveň i její poslání:

S laskavým souhlasem
krakovské provincie bosých karmelitánů
přeložila Jindra Hubková

Zpět na úvod