Události po Tereziině smrti

1898 7. března Mons. Hugonin, biskup v Bayeux, dává souhlas k vydání Příběhu duše.
 30. září V tiskárně sv. Pavla vychází 2 000 výtisků.
1899  28. ledna Leonie definitivně vstupuje do řehole Navštívení v Caen.
 Velikonoce První vydání Příběhu duše je rozebrané; připravuje se druhé (4 000 výtisků).
1899 – 1901 První vyslyšení a uzdravení. Poutníci se přicházejí modlit na Tereziin hrob.
1901 Překlad Příběhu duše do angličtiny.
1902 Matka Anežka je opět zvolená za převorku. Ve funkci zůstane z vůle Pia XI. s přerušením osmnácti měsíců (1908-1909) až do smrti (1951).
Překlad Příběhu duše do polštiny.
1904 17. prosince Smrt matky Marie Gonzágy.
1905  14. dubna Smrt sr. Marie od Eucharistie (Guérinové) na tuberkulózu.
Překlad Příběhu duše do holandštiny.
1906 9. července Louis Veuillot v časopise L´Univers prozrazuje, že Karmel se zabývá myšlenkou začít v Římě proces blahořečení sestry Terezie.
Překlad Příběhu duše do italštiny a portugalštiny.
1907  15. října Nový biskup v Bayeux mons. Lemonnier požádá karmelitky, aby sepsaly své vzpomínky na Terezii.
1908  26. května Slepé čtyřleté děvčátko Reine Fauquetová se uzdravilo na Tereziině hrobě.
1909 Leden P. Rodrique OCD (Řím) a mons. de Teil (Paříž) jsou jmenováni postulátorem a vicepostulátorem procesu.
1910 Červenec Za rok dostal Karmel 9741 dopisů z Francie a ze zahraničí.
 3. srpna Ustanovení diecézního soudu pro diecézní proces.
 6. září Exhumace tělesných pozůstatků sestry Terezie na hřbitově a uložení do nové hrobky.
1911 Překlad Příběhu duše do španělštiny a japonštiny.
1913  Srpen První pouť vlakem do Lisieux.
1914 Překlad Příběhu duše do němčiny.
10. června Pius X. podepisuje dekret o začátku procesu.
 Červenec Na Karmel přichází denně okolo dvou set dopisů.
 10. prosince Dekret o schválení spisů sestry Terezie v Římě.
1915 17. března Otevření apoštolského procesu v Bayeux.
1917 9.-10. srpna Druhá exhumace a úřední ověření pozůstatků sestry Terezie.
1918  9. února Denní pošta na Karmel: 512 dopisů.
1921  14. srpna Benedikt XV. podepisuje Dekret o hrdinských ctnostech ctihodné Služebnice Boží sr. Terezie a pronáší řeč o duchovním dětství.
1923  29. dubna Blahořečení sestry Terezie od Dítěte Ježíše Piem XI. Nazývá ji „hvězdou svého pontifikátu“.
Karmel dostává denně 800 – 1 000 dopisů.
1925  17. května Svatořečení sestry Terezie od Dítěte Ježíše Piem XI. v bazilice sv. Petra v Římě. Homilie je pronesená před 60 000 lidmi. Večer na náměstí sv. Petra je 500 000 poutníků.
1927  Leden Uveřejnění knihy Novissima verba (poslední rozhovory).
13. července Liturgický svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše je rozšířený na celou církev.
14. prosince Pius XI. prohlašuje Terezii spolu se sv. Františkem Xaverským hlavní patronkou všech misionářů, mužů i žen, a všech misií na celém světě.
1928 Otec Martin zakládá společenství misionářů de la Plaine pod patronátem sv. Terezie.
1929 Pius XI. prohlašuje Terezii patronkou Russika, semináře na evangelizaci Ruska.
 30. září Položení základního kamene baziliky v Lisieux.
1932 Tereziánský kongres v Lisieux. Požadavek, aby Terezie byla prohlášena Učitelkou církve.
1933 Otec Martin zakládá řeholi Oblátů sv. Terezie.
1937 11. července Inaugurace a posvěcení baziliky v Lisieux papežským legátem Pacellim, budoucím Piem XII. Rozhlasové poselství Pia XI.
1940 19. ledna Smrt sr. Marie od Nejsv. Srdce (Marie) ve věku 80 let.
1941  16. června Smrt Leonie (78 let) v klášteře Navštívení v Caen.
24. července Založení francouzské Misie. Její seminář se zřizuje v Lisieux.
1944  16. ledna Smrt sr. Marie od Nejsv. Trojice a Svaté Tváře.
3. května Pius XII. prohlašuje Terezii druhou patronkou Francie; spolu se sv. Janou z Arku.
Červen Lisieux je částečně zničené bombardováním spojeneckých vojsk. Karmel zůstane neporušený. Optaství (škola Terezie) je zbořené.
1947 50. výročí smrti Terezie.
Tereziánský kongres. Její relikvie putují skoro po všech diecézích Francie.
1948 Otec Martin zakládá Bratry misionáře sv. Terezie.
Září První vydání Dopisů sv. Terezie; připravil je abbé André Combes.
1951 28. září Smrt matky Anežky od Ježíše (Pavlíny) ve věku 90 let.
1954 11. července Slavnostní posvěcení baziliky v Lisieux.
1957 Knižní vydání Autobiografických rukopisů (text Příběhu duše doplněný podle originálů); připravil P. František od Panny Marie OCD.
1959  25. února Smrt sr. Jenovéfy (Celiny) ve věku 90 let.
1961 Vydání díla Tvář sv. Terezie z Lisieux (47 fotografií).
1971 Červenec Začátek vydávání spisů k stoletému výročí: Poslední rozhovory, po nich Všeobecná korespondence (1972 – 1974); Poezie (1979); Náboženské rekreace (1985); Modlitby (1988).
1973 Oslavy sta let od narození sv. Terezie.
1980 2. června Papež Jan Pavel II. putuje do Lisieux.
1991 Vydání alba Terezie z Lisieux se 600 ilustracemi.
1992 Vydání jednosvazkového Souborného díla Terezie z Lisieux.
1994  26. března Rodiče Martinovi jsou prohlášeni za ctihodné.
1995 Vydání alba Svatá Terezie z Lisieux – život v obrazech s 900 ilustracemi.
1996 Vydání knihy Slova sv. Terezie z Lisieux. Všeobecná konkordance.
1997 24. srpna Na závěr XII. světového dne mládeže v Paříži Jan Pavel II. oznamuje, že prohlásí sv. Terezii Učitelkou církve.
 19. října Jan Pavel II. prohlašuje Terezii Učitelkou církve.
2008 19. října Blahořečení manželů Martinových v Lisieux.
2015  18. října V Římě během biskupské synody věnované rodině papež František svatořečí manžele Ludíka a Zelii Martinovy.

Zpět na úvod