Karmel (1888 – 1897)

Postulát: 9. dubna 1888 – 10. ledna 1889
„Víc trnů než růží … po dobu pěti let.“
 1888  Duben Práce s prádlem, zametání v dormitáři.
 22. května Sestra Marie od Nejsv. Srdce skládá sliby.
23. května Sr. Marie přijímá závoj; kázání P. Pichona.
Oslava 50. výročí založení Karmelu v Lisieux.
24. – 28. května Kázání P. Pichona, poučení dvakrát denně.
 28. května Generální zpověď u P. Pichona; zvolí si ho za duchovního vůdce. Zbavená své druhé „duševní muky“.
15. června Celina se svěřuje otci se svým povoláním karmelitky.
 23. června Útěk p. Martina.
 27. června P. Martina najde p. Guérin a Celina v Le Havru.
 Zač. července Pobyt p. Martina, Leonie a Celiny v Autentil.
12. srpna Recidiva P. Martina v Buissonnets.
 22. srpna Smrt p. Davida, bratrance paní Guérinové; úctyhodné dědictví, zejména zámek v La Musse.
Konec října Klášterní kapitula připouští Terezii k obláčce.
 31. října – 2. listopadu P. Martin a Celina v Le Havru doprovázejí P. Pichona, který odplouvá do Kanady. V Honfleuru těžká recidiva p. Martina. Návrat přes Paříž.
 Listopad Pro zdravotní stav p. Martina se Tereziina obláčka odkládá.
 8. prosince Prodej lékárny p. Guérina panu Lahayovi.
Prosinec P. Martin daruje 10 000 franků na nový oltář v katedrále sv. Petra.
1889 5. – 10. ledna Duchovní cvičení před obláčkou, v jejich průběhu Terezie napíše šest dopisů.
 10. ledna Obláčka v přítomnosti p. Martina. Sněží. Terezie přidává ke svému jménu „od Svaté Tváře“.
Noviciát: 10. ledna 1889 – 24. září 1890
 Leden Nová služba Terezie: jídelna (refektář) se sr. Anežkou od Ježíše a zametání. Dvě fotografie jako novicky.
 Koncem ledna Stav p. Martina je znepokojující, podrážděnost a ospalost.
12. února Po záchvatu s halucinacemi p. Martina hospitalizují v Nemocnici Dobrého Spasitele v Caen (zůstane tam tři roky).
 13. února Matka Marie Gonzága zvolená převorkou na tři roky.
 19. února Leonie a Celina se ubytují v penzionátu v Caen blízko nemocnice Dobrého Spasitele, kam Terezie posílá dojemné dopisy o utrpení.
 2. května Obláčka sestry Marty od Ježíše.
Květen Na Karmelu stavební práce na vrátnici. Jako hovorna slouží zpovědnice. Leonie a Celina neuvidí své sestry karmelitky celý rok.
14. května Návrat Celiny a Leonie do Buissonnets.
 18. června Soud v Lisieux ustanovil správce majetku p. Martina; jedna z nejbolestnějších zkoušek pro Terezii.
Červenec Terezie dostane mariánskou milost v poustevně sv. Marie Magdaleny: „týden pokoje“.
 20. července Celina a Leonie se přestěhují ke Guérinovým. Nábytek z Buissonnets darují Karmelu.
 Říjen Kvůli pracím v klášteře se nekonají duchovní cvičení s kázáními.
 8. prosince Celina složí soukromý slib čistoty.
 25. prosince Zrušení nájmu Buissonnets.
 1890 V průběhu roku Terezie čte sv. Jana od Kříže a objevuje texty
proroka Izaiáše o „trpícím služebníku“.
 Leden Tereziiny sliby se odkládají. Čte Základy duchovního života od P. Surina.
 4. dubna Velký pátek. Matce Jenovéfě, zakladatelce kláštera, udělí pomazání nemocných.
 6. – 17. května Pouť Guérinových s Leonií a Celinou do Tours a do Lurd, potom skličující návštěva v Nemocnici Dobrého Spasitele.
Červenec Konec prací na vrátnici. Obnovení normálních návštěv v hovorně.
8. června Zásnuby Jany Guérinové s dr. Francisem La Néelem.
28. srpna Začátek duchovních cvičení před sliby.
30. – 31. srpna Velká vyprahlost.
 2. září Kanonická zkouška v kapli. „Přišla jsem… abych zachraňovala duše, a hlavně abych se modlila za kněze.“ Požehnání Lva XIII. pro Terezii a jejího otce.
 7. září Během večerního rozjímání Terezie pochybuje o svém povolání.
 8. září Složení slibů. Terezie je „zaplavená řekou pokoje“.
 23. září Složení slibů sr. Marty od Ježíše.
24. září Terezie přijímá černý závoj.
1. října Svatba Jany Guérinové a Francise La Néela.
Říjen Duchovní cvičení pod vedením P. Godefroida Madelaina, premonstráta.
 8.- 16. (?) října Pouť Leonie a Celiny do Paray-le-Monial.
 1891 Krutá zima.
Duben – červenec Modlitby za Hyacintha Loysona, bývalého provinciála karmelitánů, který opustil katolickou církev a v Normandii měl přednášky.
 5. července Sr. Marie od Nejsv. Srdce opouští noviciát, kde zůstávají sestry Marta a Terezie.
22. července Diamantová svatba – výročí slibů matky Jenovéfy.
 7. – 15. října Duchovní cvičení pod vedením P. Alexise Proua; Terezie je spuštěná „na vlny důvěry a lásky“ (Rk A 80 v).
 24. listopadu Třísté výročí smrti sv. Jana od Kříže. Příchod mons. Hugonina do kláštera, ke „své dcerce“ se chová velmi otcovsky.
 26. listopadu Francis La Neéle prodává svou lékárnu v Caen, aby získal právo vykonávat lékařskou praxi.
 5. prosince Smrt matky Jenovéfy, zakladatelky Karmelu v Lisieux.
 23. prosince Pochovaly ji v kapli; Terezie má sen, že jí matka odkázala své srdce.
 28. prosince Začátek chřipkové epidemie. Terezie má na starosti zákristii a může přijímat každý den.
1892 Od tohoto roku její modlitbu živí „především evangelium“ a sv. Jan od Kříže.
2. ledna Tereziiny narozeniny, smrt sestry Josefy.
 4. ledna Smrt sestry Febronie, podpřevorky.
 7. ledna Smrt sestry Magdaleny od Nejsv. Svátosti.
 Únor Volby převorky jsou o rok odložené kvůli chřipce. Matka Gonzága zůstává převorkou.
 20. dubna Svatba Henryho Maudelonda. Celina odmítá tanec na doporučení Terezie.
10. května Pan Guérin přivádí nemocného p. Martina do Lisieux.
 12. května Poslední návštěva p. Martina na Karmelu. Jeho jediná slova: „V nebi.“
 22. července Vstup sestry Marie Magdaleny od Nejsv. Svátosti.
 3. srpna P. Pichon tajně přemlouvá Celinu, aby založila klášter v Kanadě.
Říjen Osobní duchovní cvičení Terezie.
Listopad Duchovní cvičení, které vede františkán P. Déodat.
 1893  20. ledna Dopis P. Pichona, ve kterém ubezpečuje Terezii, že se nachází ve stavu milosti.
 20. února Volba matky Anežky od Ježíše za převorku. Terezie opuští zákristii; maluje a pomáhá matce Gonzáze v noviciátě.
 Červen Terezie maluje fresku v oratoři; nová služba: je „třetí“ u hospodářky.
 24. června Leonie se vrací do řehole Navštívení Panny Marie v Caen, je to její třetí pokus o řeholní život.
 7. září Obláčka sestry Marie Magdaleny.
 Září Terezie by měla opustit noviciát, ale požádá, aby tam mohla zůstat. Služba druhé vrátné.
 7.- 15. října Duchovní cvičení s P. Lemonnierem.
 1894 Rok Jany z Arku. Terezie dosáhla 21 let a začíná se postit.
Leden Jako dospělá si osvojí nové, rovné písmo. Maluje a píše své první divadlo – Zbožnou rekreaci o Janě z Arku.
 27. ledna Lev XIII. prohlašuje Janu z Arku za ctihodnou.
Jaro Začátek nemoci. Terezie začíná cítit bolest v krku.
6. dubna Obláčka Leonie v řeholi Navštívení v Caen (sr. Terezie Dozitea).
8. května Velké oslavy na počest Jany z Arku.
 27. května Ochrnutí p. Martina, udělí mu pomazání nemocných.
5. června Těžký srdeční záchvat p. Martina.
 8. června Guérinovi přestěhují p. Martina a Celinu do svého domu.
 16. června Příchod sr. Marie od Nejsv. Trojice z messinského Karmelu v Paříži do Lisieux. Svěřili ji Terezii.
18. června Léčení Tereziina krku.
20. června Dopis P. Pichona, ve kterém Celině vysvětluje své plány na „Betánii“ v Kanadě.
 1. července Vyšetření Tereziina nachlazení a bolestí na prsou dr. La Néelem.
29. července Smrt p. Martina v La Musse v 8.15 hod.
2. srpna Pohřeb p. Martina v Lisieux. Krátce na to se Celina svěřila s plány P. Pichona. Jednomyslné rozhořčení.
 7./ 8. srpna Celina prosí superiora P. Delatroëtta, aby jí dovolil vstoupit na Karmel.
 20. srpna Dopis P. Pichona: „Moji Celinu dávám Karmelu.“
14. září Vstup Celiny na Karmel (sr. Marie od Svaté Tváře), svěřená Terezii.
 11. října Převoz ostatků p. Martinové, jejich 4 dětí, jejího otce a tchýně.
 20. října Znepokojivé nachlazení Terezie, vyšetření u dr. La Néela.
 20. listopadu Složení slibů sr. Marie Magdaleny.
Podzim Terezie dělá soupis Celininých zápisků; najde tam biblické texty rozhodující pro její „malou cestu“.
 18. prosince Obláčka sr. Marie od Nejsv. Trojice.
 Prosinec Matka Anežka přikazuje Terezii, aby sepsala své vzpomínky na dětství – Rukopis A.
1895  21. ledna Představení Tereziiny hry o Janě z Arku.
 5. února Obláčka Celiny, dostává jméno sr. Jenovéfa od sv. Terezie.
 26. února Spontánně píše báseň Žít z lásky.
 9. června Při mši svaté obětování se jako celopal Milosrdné lásce.
11. června Úkon sebeobětování před sochou Panny Marie se sr. Jenovéfou
14. června Zranění láskou při křížové cestě.
 Červen – červenec Terezie nabídne svůj úkon obětování Milosrdné lásce sr. Marii od Nejsv. Srdce, která po váhání přijímá.
20. července Leonie odchází z kláštera Navštívení v Cean.
15. srpna Vstup Marie Guérinové na Karmel (sr. Marie od Eucharistie).
8. října Smrt P. Delatroëtta, superiora Karmelu.
 17. října Matka Anežka svěří Terezii prvního duchovního bratra abbé Maurice Bellièra.
10. listopadu Smrt sr. Petry.
 30. listopadu Sr. Marie od Nejsv. Trojice vysloví úkon sebeobětování Milosrdné lásce.
 1896 Krutá zima.
 24. února Složení slibů sr. Jenovéfy od sv. Tváře (Celina si mění predikát).
 17. března Sr. Jenovéfa přijímá černý závoj.
Obláčka sr. Marie od Eucharistie.
21. března Náročná volba matky Marie Gonzágy převorkou (sedm kol).
Terezie pokračuje v úřadu pomocnice novicmistrové. Další služby: zákristie, malování, prádelna.
 3. dubna Velký pátek. V noci z 2. na 3.4. první chrlení krve.
 5. dubna Velikonoce. Vstup do „nejhlubších temnot“, zkouška víry, která potrvá až do smrti.
 30. dubna Složení slibů sr. Marie od Nejsv. Trojice.
 10. května Terezie vidí ve snu ctihodnou matku Annu od Ježíše, zakladatelku tereziánského Karmelu ve Francii.
 30. května Matka Marie Gonzága svěřuje Terezii druhého duchovního bratra P. Roullanda.
28. června Kněžské svěcení P. Roullanda.
3. července Primiční mše P. Roullanda na Karmelu a setkání s Terezií v hovorně.
 12. července Po několik týdnech léčby Terezii přestává kašel.
15. července Terezie vyšetřená dr. de Corneièrem.
 Červenec – srpen Terezie čte Izajáše a sv. Pavla, „mučí se touhami“.
 2. srpna Odchod P. Roullanda do Číny. Hovoří se i o odchodu Matky Anežky do Saigonu.
 7. – 18. září Tereziina soukromá duchovní cvičení. Sepsání Rukopisu B.
 Listopad Četba životopisu Teofana Vénarda, novéna k tomuto mučedníkovi za uzdravení Terezie a za její možný odchod do Indočíny. Prudká recidiva.
 1897 „Tento rok“ – objevení bratrské lásky.
4. – 12. března Soukromá novéna ke sv. Františkovi Xaverskému za obdržení milosti konat dobro po smrti.
 25. března Sliby sr. Marie od Eucharistie.
Začátek dubna Konec postní doby. Tereziina nemoc se zhorší.
 Květen Terezie uvolněná ze všech služeb v komunitě a od společné chórové modlitby.
2. června Přijetí závoje sr. Marie od Eucharistie.
3. června Na podnět matky Anežky požádá matka Marie Gonzága Terezii, aby pokračovala ve svém životopise – Rukopis C.
 5. června Prudké zhoršení nemoci, začátek novény k Panně Marii Vítězné.
13. června Konec novény. Terezie se cítí mnohem lépe.
 25. června Velké bolesti v boku.
 30. června Poslední rozhovor se strýcen Guérinem v hovorně.
 6. července Znovu těžké chrlení krve, opakuje se téměř denně až do 5. srpna.
 7. července Dušení. Vypadá to, jako by Terezie umírala.
 17. července „Chci trávit své nebe konáním dobra na zemi.“
 20. července Pravá strana plic je zničená.
28. července Začátek „velkých muk“.
 30. července Ustavičné chrlení krve, dušení, vypadá to, že Terezie nepřežije noc. Dostane pomazání nemocných a viatikum.
3. srpna Velké tělesné i morální utrpení.
4. srpna Noční přízraky a pocení, silné bolesti v boku.
5. srpna Konec chrlení. Z chóru přenesou do ošetřovny obraz sv. Tváře.
 6. srpna Svátek Proměnění Páně. Terezie celou noc očekává smrt. Pokušení proti víře.
 8. srpna Stabilizovaný stav. Odchod dr. de Corneièra na dovolenou.
15. srpna Nanebevzetí Panny Marie. Zhoršení, zvrat v nemoci.
 17. srpna Návštva dr. la Néela: pravá strana plic je zničená, z levé asi třetina.
 19. srpna Poslední sv. přijímání.
 22. srpna Začátek bolestí střev, obavy z gangrény.
 23. srpna „Zatím nejhorší noc“. Terezie má pokušení k sebevraždě.
 28. srpna Úleva v bolestech.
 18. září Ráno si všichni myslí, že velmi brzy zemře.
 27. září Velké bolesti.
 29. září Agónie. Svatá zpověď.
 30. září V 19:20 umírá v přítomnosti komunity.
 4. října Pohřeb na hřbitově v Lisiuex.

Pokračovat
Zpět na úvod