Lisieux (1877 – 1888)

1877 15. listopadu Příchod Terezie a jejích sester do Lisieux, doprovází je p. Guérin.
16. listopadu Zařizování Buissonnets.
 30. listopadu Příchod p. Martina.
 1878  Duben Terezie poprvé rozumí kázání (abbé Ducelliera o umučení Páně).
17. června – 2. července Cesta p. Martina, Marie a Pavlíny do Paříže na výstavu. Terezii svěřili tetě Guérinové.
8. srpna V Trouville vidí poprvé moře.
1879 Tento rok První návštěva kaple na Karmelu (Rk A, 14r).
Léto Prorocké vidění nemoci p. Martina (nebo r. 1880).
Konec roku První zpověď u abbé Ducelliera v katedrále sv. Petra.
1880   Začátek roku Začíná sama psát.
 13. května První sv. přijímání Celiny, jeden z nejkrásnějších dní Tereziina života.
4. června Celinino biřmování.
 1. prosince První (zachovalý) dopis, který napsala sama (Pavlíně).
1881 Fotografuje se s Celinou a se švihadlem.
2. června První sv. přijímání Marie Guérinové v opatství.
3. října Vstup do penzionátu benediktinského opatství v Lisieux (Notre- Dame-du-Pré) jako poloviční chovanka.
 1882 16. února Pavlína se rozhodne vstoupit na Karmel.
 17. dubna Marie si zvolí P. Pichona, jezuitu, za duchovního vůdce.
 Léto S překvapením se dozvídá o budoucím odchodu Pavlíny na Karmel. Sama se cítí povolaná na Karmel. Mluví o tom s matkou Marií Gonzágou.
 2. října Vstup Pavlíny na Karmel (sr. Anežka od Ježíše).
Návrat Terezie do školy (3. třída). Celina dostává hodiny kreslení, kterých se Terezie zřekne, i když „hoří touhou“ po nich.
Říjen Matka Marie Gonzága navrhla Tereziino vysněné jméno „od Dítěte Ježíše“.
 15. října Oslava 300. výročí smrti Terezie z Avily.
 1883 31. ledna Matka Jenovéfa od sv. Terezie zvolená převorkou Karmelu.
18. února Smrt Paula Alberta Boula, křestního kmotra Terezie.
25. března Velikonoce. V době pobytu p. Martina v Paříži začátek Tereziiny nervové nemoci u Guérinů.
6. dubna Obláčka sestry Anežky od Ježíše. Terezie může obejmout svou sestru v hovorně.
 7. dubna V Buissonnets návrat Tereziiny nemoci. Novéna Martinových v kostele Panny Marie Vítězné.
8. dubna Smrt staré paní Martinové, matky p. Martina.
 13. května Letnice. Náhlé uzdravení úsměvem Panny Marie.
Květen Rozhovor na Karmelu se sestrami, který má za následek její „duševní trápení“ související s nemocí (až do května 1888) a s úsměvem Panny Marie (až do listopadu 1887).
 20. srpna – 30. září Prázdniny v Alençonu. Terezie se modlí na hrobě své matky.
22. srpna První setkání s P. Pichonem v Alençonu.
 1. října Návrat do školy v opatství, 3. třída, 2. oddělení. Rok přípravy na první sv. přijímání.
 1884  Únor – květen S pomocí sr. Anežky a její „knížečky“ horlivá příprava na první sv. přijímání.
2. dubna Složila zkoušku z katechismu.
 4. května Čtyřdenní duchovní cvičení v penzionátu.
 5.- 8. května Příprava s abbé Dominem.
7. května Generální zpověď.
8. května Tereziino první sv. přijímání v opatství; v ten samý den skládání slibů sr. Anežky na Karmelu. Vnitřní pokoj celý rok.
 22. května Nanebevstoupení. Druhé sv. přijímání (22 přijímání od 8.5. 1884 do 25.8. 1885).
14. června Biřmování, které udělil mons. Hugonin, biskup z Bayeux, v opatství. Biřmovací kmotrou je Leonie.
 červenec – srpen Černý kašel.
 16. července Sr. Anežka od Ježíše přijímá černý závoj.
 Srpen Prázdniny u Guérinů v Saint-Ouen-le-Pin.
 25. září Zápis do bratrstva svatého růžence.
4. října Marie s otcem se v Le Havru loučí s P. Pichonem, který odjíždí lodí do Kanady.
6. října Návrat do školy v opatství, 4. třída.
1885  26. dubna Zápis do bratrstva sv. Tváře v Tours.
 3. – 10. května Prázdniny u Guérinů v Deauville. Bolesti hlavy.
17. – 21. května Duchovní cvičení, příprava na obnovu sv. přijímání. Přednášky abbého Domina.
Začátek krize skrupulí, která potrvá do podzimu 1886.
 Červen Terezie dostane ptáče konopky. Prázdniny v Saint-Ouen-le-Pin, „dokonale šťastná“.
4. srpna Celina (16 let) končí školu v opatství.
 22. srpna Odjezd p. Martina na sedm týdnů do Cařihradu.
 20. – 30.(?) září Prázdniny Celiny a Terezie u Guérinů v Trouville.
Zač. října Terezie nastupuje do školy v opatství sama bez Celiny.
 10. nebo 17. října Návrat p. Martina do Lisieux.
 15. října Zápis Terezie do apoštolátu modlitby.
1886  2. února Přijetí za čekatelku Mariánské družiny. Bolesti hlavy. Častá nepřítomnost ve škole.
 3. února Marie Gonzága zvolena za převorku Karmelu v Lisieux.
 Únor/ březen P. Martin definitivně bere Terezii ze školy v opatství ze zdravotních důvodů. Soukromé hodiny u paní Papinauové. Terezie si zařídí v podkroví studovnu.
 30. června Odjezd na prázdniny ke Guérinům do Trouville. Po třech dnech stesk po Buissonnets.
 Srpen Dovídá se o budoucím odchodu Marie na Karmel.
 21. září Znovu hodiny u pí. Papinauové.
29. září Cesta p. Martina a Marie do Calais, Douvers, Paříže, setkání s P. Pichonem, který se vrátil z Kanady. Trvala pět dní, byla plná nedorozumění.
 5. října Několikadenní cesta p. Martina s dcerami do Alençonu.
 7. října Leonie náhle vstoupí ke klariskám v Alençon.
15. října Vstup Marie (sr. Marie od Nejsvětějšího Srdce) na Karmel v Lisieux.
 Konec října Terezie zbavená svých skrupulí.
 1. prosince Leonie se vrací do rodiny.
25. prosince Po návratu z půlnoční mše milost „obrácení“ v Buissonnets. Začátek „běhu obra“.
 1887 Tento rok Pro Terezii a Celinu je život v Buissonnets „ideálem štěstí“.
 Leden – květen Celina dává Terezii hodiny kreslení.
Noc 16.-17. března Henri Pranzini zavraždí v Paříži dvě ženy a děvčátko.
 19. března Obláčka sr. Marie od Nejsv. Srdce, kázání P. Pichona.
Terezie chodívá dvě odpoledne v týdnu do opatství, aby ji přijali do Mariánské družiny.
1. května P. Martin dostal první záchvat s částečným ochrnutím.
 Květen Četba přednášek P. Arminjona. Svaté přijímání čtyřikrát v týdnu.
 29. května Letnice. Terezie dostává od otce souhlas, aby jako patnáctiletá vstoupila na Karmel.
31. května Přijetí do Mariánské družiny.
 21. června Sr. Anežka končí svou formaci v noviciátě.
 20. – 26. června Tereziiny prázdniny u Guérinů v Trouville.
 Červenec Před obrázkem Ukřižovaného se v Terezii probudí misionářské poslání.
 13. července Pranzini odsouzen k smrti. Terezie se modlí a obětuje za jeho obrácení.
 Léto Duchovní rozhovory s Celinou v podkroví v Buissonnets.
 16. července Leonice vstoupí do řádu Navštívení v Caen.
1. září Terezie čte v novinách La Croix článek o popravě Pranziniho (31. srpna), který požádal, aby mohl políbit kříž.
6. října Návštěva Leonie v Caen.
 6.-15. října Exercice na Karmelu vedené P. Pichonem.
8. října Terezie prosí strýce Guérina, aby jí dovolil o Vánocích vstoupit na Karmel.
 18.-21. října Tři dny „velmi bolestných muk“ souvisejících s jejím povoláním.
 22. října Díky vlivu sr. Anežky (dopis z 21. října) p. Guérin souhlasí se vstupem Terezie na Karmel.
 24. (?) října Zbytečná návštěva u P. Delatroëtta, superiora Karmelu, který byl proti vstupu Terezie.
 25. října V hovorně se sr. Anežkou. Terezie se dozví o odmítnutí P. Delatroëtta.
31. října Návštěva Terezie s otcem u mons. Hugonina, biskupa v Bayeux. Vyhýbavá odpověď.
 4. listopadu Odjezd P. Martina, Celiny a Terezie na pouť do Říma na oslavu kněžského jubilea Lva XIII.
4.-6. listopadu Paříž – mariánská milost v kostele Panny Marie Vítězné.
 7.-13. listopadu Švýcarsko, Miláno, Benátky, Bologna.
 13. listopadu Loretto – Terezie a Celina jdou ke sv. přijímání ve Svaté chýši.
Příjezd do Říma.
14. listopadu Návštěva Kolosea, modlitba v Kalistových katakombách.
 20. listopadu Audience u Lva XIII., Terezie mluví s papežem.
23. listopadu P. Martin obhajuje Tereziin případ před P. Révéronym. Cesta domů.
2. prosince Návrat do Lisieux.
16. prosince Dopisy mons. Hugoninovi a P. Révéronymu s prosbou o povolení vstupu o Vánocích.
 25. prosince První výročí Tereziina „obrácení“. Se „zlomeným srdcem“ jde na půlnoční mši, ale zakusí útěchu a radost (od Celiny a na Karmelu).
 28. prosince Odpověď mons. Hugonina matce Marii Gozáze – může Terezii přijmout.
 1888  1. ledna Kladná odpověď, ale Karmel odkládá Tereziin vstup o tři měsíce, po skončení doby postní.
 6. ledna Leonie odchází z kláštera Navštívení v Caen.
 Březen „Jeden z nejkrásnějších měsíců v mém životě.“
 9. dubna Slavnost Zvěstování Páně (kvůli Velikonocím je přesunutá na pondělí po Velikonočním oktávu). Tereziin vstup na Karmel.
V ten samý den dostane Celina žádost o ruku.

Pokračovat
Zpět na úvod