Utrpení, nemoc, smrt

Nemoc

Smrt

Překlad: P. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D.

Zpět