Sloužit a svědčit

Redento della Croce OCD

Služba a svědectví jsou dvě hodnoty blízké mentalitě, řeči a očekávání dnešního člověka, které „Skrytou“ dvě století činí osobou současnou a živou: živou nejen díky trvalé životnosti svatých, ale také díky lásce, jež na omezeném místě a v omezeném čase (klášter karmelitek, věk: dvacet dva let) vyjadřuje své bohatství ve službě a svědectví.
Sestra Terezie Markéta od Ježíšova Srdce vtěluje právě tyto dvě skutečnosti v lásku, díky níž se stávají jedním. Výlučná služba Bohu v biblickém významu je požadavkem lásky a projevuje se poslušností a věrností. Je svědectvím vydávaným Bohu, tj. ukazuje v životě Jeho vládu, velikost a lásku. Když se tato služba Bohu projevuje službou bližnímu, stává se opět svědectvím Boží lásky k lidem a lásky lidí k Bohu.

Existenciální svědectví

O svaté Terezii Markétě můžeme hovořit nevhodněji právě v souvislosti se službou a svědectvím. Její krátký život se totiž nejlépe prezentuje tím, kým byla. Jako bosá karmelitka se stala svědkem. Takové svědectví dnes nazýváme existenciálním svědectvím. Je karmelitkou bez zvláštních rysů, bez zvláštního poslání, osobního poselství a bez zvláštní spirituality: svoji věrnost a odevzdanost naplňuje víc na rovině bytí než činnosti.

Svědectví skryté lásky
Výchozí prvky
Tajemná dynamika lásky
Příslib lásky
Nadpřirozený realismus

Zpět