Pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu

Jan Machniak

P. Ildefons od sv. Ludvíka Gonzagy, který byl zpovědníkem a duchovním vůdcem svaté Terezie Markéty od Ježíšova Srdce, ji charakterizoval jako osobu „doslova strávenou Boží láskou“. Její krátký život byl plamenem lásky, jenž intenzivně hoří, vydává světlo a teplo, a ukazuje tak na Boha, pramen veškeré lásky. V životě sv. Terezie Markéty tento plamen lásky hořel v jejím srdci, zcela sjednoceném s Nejsvětějším Srdcem Ježíšovým. Tajemství Božího Srdce poznamenalo její duchovní cestu, uskutečňovanou na Karmelu, zvláštním rysem mimořádné intimity a blízkosti Boha, jenž ve svém Synu, Ježíši Kristu, dovoluje člověku zakusit to, co se odehrávalo v Srdci Spasitele přibitého na kříž.
Anna Maria Redi přišla na svět v Arezzu 15. července roku 1747 jako dcera Ignáce Redi a Kamily Ballati. Byla jedním z třinácti sourozenců. Velký vliv na její výchovu měl otec Ignác, člověk mimořádně zbožný, který učil svoje děti lásce k Bohu. Vzdělání a výchovu dostala v klášteře benediktinek sv. Apolonie v letech 1756-1763. Zároveň se účastnila jejich řeholního života. K prvnímu svatému přijímání přistoupila roku 1757. Tehdy již byla seznámena s úctou k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, která se v té době rozvíjela vlivem sv. Markéty Marie Alacoque (1647-1690).
V září roku 1763 Anna Maria Redi pocítila povolání na Karmel díky své přítelkyni Cecílii Albergotti. Uslyšela tehdy hlas sv. Terezie z Avily: „Jsem Terezie od Ježíše a chci tě mít mezi svými řeholnicemi.“ Prvního září roku 1764, poté, co dosáhla sedmnácti let, vstoupila na Karmel ve Florencii. Její život dál probíhal podle rytmu každé karmelitky: V březnu roku 1765 měla obláčku, 12. března 1766 slavné sliby, 7. dubna 1766 dostala závoj a v roce 1769 byla plně začleněna do komunity. V roce 1765 se Terezie Markéta od Ježíšova Srdce setkala s bosým karmelitánem O. Ildefonsem od sv. Ludvíka Gonzagy, který se stal její duchovním vůdcem.
Svatá Terezie Markéta zemřela v roce 1770 ve velmi mladém věku, bylo jí necelých 23 let. Šest z nich trávila na Karmelu. Její život rychle dozrával ke svatosti ve stínu velkých učitelů Karmelu sv. Terezie od Ježíše a sv. Jana od Kříže.

Duchovní zrání
Zjevení sv. Markéty Marie Alacoque
Sjednocení s Ježíšovým Srdcem

Zpět