Místo závěru

Obraz sv. Terezie Markéty Redi je přitažlivě vznešený. Opravdu neměla žádné chyby? Jistěže měla. Když bosé karmelitky z Areza popisují její život a uvádějí téměř desatero vad, na omluvu dodávají, že se týkají prvního období řeholního života:

  1. Bloudila očima po chóru, což někdy vzbuzovalo smích.
  2. Měla odpor k polévkám, takže bylo třeba nařídit jí, aby je jedla.
  3. Její největší vadou bylo podle zpovědníka to, že jako sakristiánka zvonila na mši sv. v době, kdy měla začínat, přestože kněz nebyl vždy již oblečen.
  4. Byla tak usebraná, že byla-li oslovena, neodpovídala.
  5. Po vstupu na Karmel byla upomínána, aby se při klečení neopírala.
  6. Martyrologium četla příliš rychle.
  7. Příliš hlasitě šoupala židlí.
  8. Když zdobila sochu Panny Marie, dávala příliš mnoho květin.

Přeložila sr. Terezie Eisnerová

Přeloženo s laskavým souhlasem
bosých karmelitánů krakovské provincie

Zpět