Kněžství ženy podle Edith Steinové

Téma ženy u Steinové

Edith Steinová (1891–1942) patří k představitelům křesťansky orientované fenomenologie. Za centrum jejího filosofického zájmu se pokládá filosofie osoby, kterou se zabývala už ve své disertační práci (1) a pokračovala v rozvíjení tohoto tématu také v dalších pracích. (2)
Jako křesťanka a zároveň vědecko-pedagogická pracovnice doplňovala poznatky o člověku získané filosofickým studiem také teologickou reflexí na základě Písma svatého a katolické nauky víry. Přednáškové texty připravené pro kurz teologické antropologie na Institutu vědecké pedagogiky v Münsteru pro letní semestr 1933 už nestihla přednést, protože jí byla od ledna 1933 zakázána veřejná činnost vzhledem k jejímu židovskému původu. Tímto kurzem chtěla navázat na přednášky z filosofické antropologie, které měla v Institutu v zimním semestru 1932/33. (3)
Téma ženy, jejího povolání, přirozeného a nadpřirozeného určení reflektovala především při své přednáškové činnosti na základě podnětu „Jednoty katolických německých učitelek“. Některé příspěvky byly odvysílány bavorským rozhlasem. (4)
Kněžství ženy (5) není u Steinové v rámci její reflexe o ženě a jejím povolání podle přirozenosti a milosti tématem, jemuž by věnovala zvláštní pojednání, ani není důvod se domnívat, že by pro ni bylo osobně zvláště důležité. Přesto se jím zabývá a zkoumá je v souvislosti s jinými službami žen, které nachází v Písmu svatém i v tradici katolické církve, a klade některé otázky.
Domnívám se, že příspěvek Steinové k tématu kněžství ženy patří ke studiu této otázky a k historickému přehledu jejího řešení. Její přístup nabízí zajímavé srovnání vzhledem k dalšímu vývoji.

Kněžství ženy podle Steinové
Další vývoj otázky
Závěr

Zpět