Tajemství vykoupení

Každý člověk je povolán následovat Krista, následovat celý Jeho život. A celý Jeho život se odvíjí od jeslí po kříž (1,2). (42) Ježíš po každém požaduje, aby se sám formoval podle Něho, nesoucího kříž a ukřižovaného (4,9). Je na člověku, aby to pochopil a aby promyslel, jak touto cestou půjde (14,1).
Edita Steinová objevila toto tajemství velice záhy; byla ochotna následovat svého Milovaného, kamkoli půjde. Na Karmelu jako by přestala tuto cestu hledat. Postupem času a v mlčení kontemplace si uvědomuje „své zvláštní povolání – být ukřižována spolu s Kristem, přijmout kříž s radostí a důvěrou, milovat ho, a kráčet ve stopách svého milovaného Snoubence Ježíše“. (43) Touží zcela ponořit se do Kristova života a utrpení (3,12). Uvědomuje si, že ten, kdo chce sdílet svůj život s Ukřižovaným, musí sám sebe vydat k ukřižování v utrpení a smrti. Tím dospěje k hlubokému sjednocení s Ukřižovaným a bude mít podíl na Božím životě (9,3). Touží proto popřít sebe samu a zcela se pohroužit do Kristova utrpení (22,3). Je to cesta od spokojenosti se sebou samým: vždyť „plním své povinnosti, což mi přináší uspokojení“, k životu v Boží blízkosti a s Bohem „s prostotou dítěte a pokorou celníka“ (14,7). Od toho okamžiku žije životem odevzdanosti Ukřižovanému a prochází s Ním celou Jeho cestu. Takto sjednocena s Kristem vykupitelskou láskou, stává se nevěstou Vykupitelovou, nevěstou Beránkovou.
Už v den svých prvních slibů, zasnoubena s Pánem ve znamení kříže, má naprostou jistotu, že bude uvedena do tohoto tajemství. (44) O něco později ještě upřesní toto své zaměření svým vyznáním, nazvaným Snoubenka Beránkova: „Tak jako Beránek musel být zabit, aby byl vyvýšen na trůn slávy, tak vede cesta ke slávě utrpením a křížem i všechny ty, kteří jsou povoláni a vyvoleni.“ (45)

Pokračovat
Zpět